01.09.2023

Dětští neurologové FN Ostrava v létě řešili více závažných diagnóz

Letos v létě opět přibyli na Oddělení dětské neurologie FN Ostrava pacienti se závažnými diagnózami. Během července a srpna tady přijali k hospitalizaci zhruba 200 dětí, třetina z nich byly akutní neurologické případy, což je přibližně dvacetiprocentní nárůst oproti mimoprázdninovému období. Lékaři řešili například zranění po pádech z kola, skocích do mělké vody, po zásahu bleskem, epileptické záchvaty anebo vzácnou autoimunitní encefalitidu.

Úrazů během prázdnin každoročně přibývá. A to hlavně kvůli tomu, že děti v létě více cestují a sportují. Takových případů bylo v letošním roce asi 30. Častokrát byly na vině chybějící ochranné pomůcky, jako cyklistická přilba anebo chrániče končetin. Pády z kola nebo koloběžky mnohdy končily komplikovaným poraněním hlavy, mozku a obličeje.

Velmi vážná zranění mohou způsobit i skoky do mělké a neznámé vody. Dětští neurologové letos museli pomáhat sedmnáctiletému chlapci, který v zatopeném lomu skočil ze skály do vody z výšky asi 20 metrů. Výsledkem byla tříštivá zlomenina bederního obratle. „Chlapec byl akutně přijat na Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče s poruchou hybnosti a citlivosti dolních končetin s následnou akutní neurochirurgickou operací, která zmírnila následky poranění míchy,“ popisuje primářka Oddělení dětské neurologie MUDr. Hana Medřická, MBA a dodává: „Do jeho léčby je vtažen široký tým specialistů. Léčba bude probíhat další týdny, než se chlapec bude schopen vrátit ke své rodině.“

Velkou roli mezi závažnými neurologickými diagnózami hrají i dopravní nehody. K řadě zranění dochází třeba i kvůli tomu, že některé děti v autech jezdí nepřipoutané. Ani tento rok nebyl výjimkou.

Dětské neurologické oddělení letos také eviduje asi dvacítku případů výskytu prvních epileptických záchvatů. „Způsobovat je může nezvyklá zátěž, narušený spánkový režim, klimatické podmínky s nedostatečným pitným režimem, návrat z exotických destinací, experimenty s alkoholem a jinými látkami,“ upřesňuje primářka.

V letních měsících stoupá i počet zánětů mozku. Letos se u šestnáctileté dívky objevila vzácná autoimunitní encefalitida s atypickým začátkem a bouřlivým průběhem. „Postupně se u ní rozvíjela změna psychiky, zhoršovala krátkodobá paměť, měla nechutenství a následně se vyskytly i epileptické záchvaty. Pro zhoršení neurologických symptomů s poruchou vědomí byla nutnost umělé plicní ventilace,“ vysvětluje primářka. Vzácné onemocnění u dívky odhalila moderní vyšetření. „Diagnostika byla náročná, opírala se o podrobný laboratorní rozbor krve, mozkomíšního moku, specifická imunologická, virologická vyšetření a podrobné studie magnetické rezonance mozku. Léčba byla široká a postupovala podle nejmodernějších trendů. Souhrnně se jednalo o velmi závažný případ, na jehož zvládání se podílel tým lékařů, sester a fyzioterapeutů,“ uvádí primářka a dodává: „V současnosti je dívka stabilizovaná, zůstává v péči ambulance dětské neurologie a těší nás, že se připravuje na návrat mezi své spolužáky.“  Za poslední 3 roky Oddělení dětské neurologie zachytilo celkem 5 případů vzácných autoimunitních encefalitid, kdy se jako průměrná incidence uvádí 1 případ na 100 tisíc obyvatel za rok.

K dalším závažným diagnózám se řadí i případ třináctiletého chlapce. Na dětském táboře ho zasáhl blesk. Pacient se po leteckém transportu do FN Ostrava nejprve léčil na Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče a následně byl přeložen na Oddělení dětské neurologie. Chlapec se postupně zotavil a je schopný v září nastoupit do školy. Klíčové bylo, že mu před příjezdem záchranářů byla poskytnuta bezprostřední laická první pomoc na místě.

Oddělení dětské neurologie má ve FN Ostrava letitou tradici a poskytuje vysoce specializovanou zdravotní péči napříč všemi lékařskými odbornostmi. A to jak u akutních, tak i chronicky nemocných dětských a adolescentních pacientů ve věku 0 – 18 let v celém Moravskoslezském kraji a přilehlém okolí.


×
PředchozíDalší
Načítání