08.09.2023

Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala akreditaci k oboru Zubní lékařství, nový studijní program otevře už na podzim

Lékařská fakulta Ostravské univerzity získala souhlasné stanovisko od Národního akreditačního úřadu k otevření nového studijního programu Zubní lékařství. Tím, že se fakulta na otevření nového programu připravuje dlouhodobě, má v plánu vyhlásit přijímací řízení v co možná nejkratší možné lhůtě a zahájit výuku ještě letos na podzim. Přijmout může prvních 20 budoucích stomatologů.

(tisková zpráva Ostravské univerzity)

Je to pro mě potěšující, nikoliv však překvapivá zpráva. Přípravu programu Stomatologie jsem bedlivě sledoval, a proto jsem věděl, že jsme materiálně, personálně a odborně dobře nachystaní. Pro naši lékařskou fakultu i univerzitu je to dobrá zpráva a zároveň velký závazek. Chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří se na nelehké přípravě programu podíleli.říká rektor Ostravské univerzity doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D.

A své poděkování připojuje i děkan Lékařské fakulta Ostravské univerzity doc. MUDr. Rastislav Maďar: Je to skvělé zpráva hlavně pro ty občany, kteří dlouhodobě nemohou sehnat pro sebe nebo svého rodinného příslušníka zubního lékaře. Věřím, že naši absolventi do značné míry pomohou s nepříznivou situací s dostupností termínů u zubních lékařů v našem regionu. Nejmenší problémy v tomto smyslu jsou v právě těch městech České republiky, ve kterých lékařské fakulty vychovávají vlastní absolventy. Rád bych poděkoval všem kolegům, kteří se na celém procesu podíleli, včetně vedení Fakultní nemocnice Ostrava, vedení Oblastní stomatologické komory a za podporu vytvoření výukového zázemí i čelním představitelům statutárního města Ostrava a Moravskoslezského kraje.

Tím, že se fakulta připravuje na otevření nového studijního programu dlouhodobě, může nové studenty přijmout ještě letos na podzim. Přijímací řízení má v plánu vyhlásit prakticky okamžitě po obdržení oficiálního souhlasného stanoviska NAU a schválení přijímacích podmínek Akademickým senátem Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na přijetí všech přihlášek pak bude mít přesně měsíc. Výuka by se proto mohla rozběhnout už na konci října. Podílet se na ni bude také řada lékařů z Oblastní stomatologické komory. „Jsme rádi, že se naše Oblastní stomatologická komora Ostrava mohla na přípravě akreditace spolupodílet. Z rozhodnutí Národního akreditačního úřadu máme všichni radost. Do výuky studentů se zapojí desítky našich zkušených členů, kteří se na tuto výzvu těší. Věříme, že mladí absolventi časem pomohou ulevit tlaku, kterému aktuálně čelíme,“ dodává šéfka ostravské oblastní stomatologické komory MUDr. Kateřina Pražáková.

Lékařská fakulta letos vybudovala za významné finanční podpory Města Ostravy i Moravskoslezského kraje nové moderní prostory, ve kterých se budou studenti zubního lékařství připravovat první dva roky na praxi. Jejich součástí je například učebna s fantomy, na kterých se budou učit studenti jednotlivé zákroky a trénovat potřebnou zručnost, zubní laboratoř i ambulance se dvěma zubními křesly. „Naše zázemí pro teoretickou i praktickou výuku je skvěle připravené. Jsem přesvědčený, že naše ostravská lékařská fakulta bude společně s fakultní nemocnicí přivádět do stomatologické praxe velmi kvalitní absolventy,“ doplňuje garant studijního programu Zubní lékařství LF OU doc. MUDr. Martin Starosta, který se už několik měsíců pravidelně schází s budoucími lektory, aby se společně připravili na výuku prvních studentů.

Zatímco první dva roky se na své budoucí povolání budou studenti připravovat na lékařské fakultě v moderně vybudovaných učebnách, ve třetím ročníku se přesunou v rámci klinické praxe do Fakultní nemocnice Ostrava. Už teď máme pro studenty připravené tři nové, kompletně vybavené ambulance, postavené speciálně pro výuku stomatologů. Postupně na oddělení vybudujeme ještě další ordinace se zubařskými křesly i moderní laboratorní zázemí. Klinickou praxi rozhodně zajistíme v plném rozsahu,“ uzavírá ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Jiří Havrlant.

 

Kontakt pro média: 

Ing. Hana Hanke
kontakt pro média za Lékařskou fakultu Ostravské univerzity
hana.hanke@osu.cz
+420 728 202 698


×
PředchozíDalší
Načítání