21.03.2013

Léčba amyloidózy

Fakultní nemocnice Ostrava otevřela centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

 

V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj provoz centrum pro léčbu amyloidóz. Jde o jediné centrum svého druhu v České republice.

„ Amyloidóza je raritní onemocnění, které se týká asi 10 až 15 lidí z milionu. V těle nemocného se tvoří bílkoviny jako při řadě krevních nádorových onemocnění. Ale přestože se tvoří jen v nepatrném množství, které u jiných diagnóz není na překážku, v tomto případě jsou poškozovány orgány, což následně způsobuje jejich selhání a smrt pacienta. Časté je selhání ledvin nebo kolaps nervového systému, nejvíce pacientů zemře na srdeční selhání,“ vysvětluje prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoonkologie FNO.

Vysoce specializované centrum ve FNO bude pracovat na klinických studiích i nástavbových aktivitách a bude referenčním pracovištěm diagnostiky vrozených amyloidóz. Vznik centra i referenčních diagnostických laboratoří a pracovišť na léčbu amyloidóz, které budou s centrem v Ostravě spolupracovat, bude podporované pravděpodobně i grantem ministerstva zdravotnictví. Vytvoření centra pro léčbu amyloidóz kromě toho koresponduje s celoevropským tažením proti raritním onemocněním, které má v České republice podobu akčního plánu. „Léčba amyloidóz je jednou z jeho vlajkových lodí. Chceme se zaměřit na to, aby se s tímto onemocněním velmi dobře seznámili nejen hematologové, ale také další odborníci, například kardiologové, nefrologové a neurologové.“

Při léčbě amyloidóz je velmi podstatná včasná a správná diagnostika. „V současnosti nedokážou amyloidózy přesně diagnostikovat ani dobří hematologové. Proto bývá toto onemocnění léčeno jinak, než má správně být léčeno. Například určitý typ vrozené amyloidózy musí být léčen transplantací jater. Pokud však dojde k záměně za běžnou formu amyloidózy a onemocnění je léčeno chemoterapií, jde o chybný krok,“ upozorňuje profesor Hájek. „Naším zásadním úkolem je tedy standardizovat nejkvalitnější a nejjednodušší diagnostiku, jež mimochodem není nikterak finančně náročná, přeskočit historicky překonané metody a začít klást důraz na hmotnostní spektrometrii, která jednoznačně určí typ amyloidu.“

Léčba vrozených amyloidóz spočívá v transplantaci jater, nejčastější typ AL amyloidózy se léčí podobně jako nádorová onemocnění, tedy například chemoterapií. „Velkým úkolem České hematologické společnosti je také jednání s pojišťovnami. Vzhledem k tomu, že jde o raritní onemocnění, nejsou u nás dostatečně dostupné účinné léky. To chceme změnit. Pokud pacient nemá poškozeno srdce, je naděje, že bude žít deset patnáct let. S poškozeným srdcem má průměrně dva tři roky života. I proto je zcela zásadní včas a dobře toto onemocnění diagnostikovat a začít s léčbou co nejdřív. Čekat se nevyplácí,“ zdůrazňuje přednosta Kliniky hematoonkologie FNO.

V úterý 19. března proběhl v přednáškové místnosti přízemí budovy Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava edukační seminář s názvem Program diagnostiky a léčby amyloidóz. Na semináři vystoupili odborníci z FNO, ze Slezské nemocnice v Opavě a z olomoucké fakultní nemocnice. Otevřeno zde bylo například téma diagnostické kazuistiky či detekce amyloidu v podkožním tuku, přednosta Kliniky hematoonkologie FNO prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. hovořil o diagnostikování a léčbě amyloidóz a zmínil se také o kooperaci v rámci Moravskoslezského kraje.


×
PředchozíDalší
Načítání