26.02.2021

LDN Klokočov FN Ostrava pečuje i o postcovidové pacienty

Léčebna pro dlouhodobě nemocné Klokočov, která je součástí Fakultní nemocnice Ostrava, poskytuje plnou doléčovací péči i pacientům, kteří prodělali nemoc Covid-19 a zatím nejsou schopni se o sebe postarat v domácím prostředí. V tomto zdravotnickém zařízení už je proočkováno přes 80 procent zdravotníků a aktuálně nikdo z personálu není covid pozitivní.

LDN Klokočov je připravena přijímat pacienty po operacích, mozkových příhodách, ale také ty, kteří už nejsou covid pozitivní a nevyžadují intenzivní péči v nemocnici. „Mohu potvrdit, že aktuálně máme dostatek středního zdravotnického personálu, který se dokáže o naše pacienty plně postarat. Po přijetí jsou z preventivních důvodů v několikadenní izolaci a jsou sledováni, zda se u nich neprojeví některý z příznaků nemoci. Pokud ne, začínáme do jejich pobytu postupně zařazovat rehabilitaci. Samozřejmě takovou, kterou jejich organismus v danou chvíli zvládne,“ přiblížila aktuální situaci v léčebně vrchní sestra Bc. Jana Klementová.

LDN1

I tady platí zákaz návštěv. Díky soukromému dárci, který léčebně věnoval několik kusů tabletů, teď mohou být hospitalizovaní pacienti v pravidelném obrazovém kontaktu se svými rodinami a přáteli. Aktuálně s tablety pracují pacienti s fyzioterapeuty. „My s pacienty touto formou vlastně provádíme i nácvik kognitivních funkcí. Jejich aktivní zapojení do komunikace s rodinami má na jejich léčbu rozhodně pozitivní vliv a spokojeni jsou i rodinní příslušníci,“ přiblížila Ludmila Lipková, DiS., vedoucí rehabilitace LDN Klokočov.

V klokočovské léčebně pro dlouhodobě nemocné ale zajišťují péči i o pacienty, u kterých se projeví onemocnění Covid-19 v lehčí formě. „Pro tyto pacienty máme vyčleněny prostory, kde mohou být hospitalizováni, pokud jsou infekční, ale nepotřebují intenzivní péči. Zároveň všem klientům nad 80 let, kteří o to požádají, zajistíme očkování,“ říká primář léčebny MUDr. Milan Stolička, Ph.D.

26LDN3

Na personál i pacienty myslí i děti ze Střediska volného času ve Vítkově a z tamních mateřských škol, které teď do léčebny poslaly desítky vlastnoručně vyrobených srdíček. „Pacienti byli velmi potěšeni a někteří se dokonce zajímali, jak by na oplátku mohli podpořit děti oni,“ přibližuje netradiční dárky vrchní sestra Klementová.

V LDN Klokočov pracuje 112 zaměstnanců. Aktuálně by potřebovali posílit své řady o dalšího lékaře, kterému FN Ostrava nabízí přímo v místě i nově zrekonstruovaný prostorný byt.


×
PředchozíDalší
Načítání