21.10.2022

Informace o zahájení stavby rekonstrukce lůžkového monobloku FN Ostrava

Dne 24. října 2022 začnou v areálu fakultní nemocnice přípravné práce pro zahájení dlouho plánované stavební akce s názvem „Snížení energetické náročnosti lůžkového bloku FN Ostrava – Rekonstrukce fasády a střechy“. V rámci stavebních prací bude v budově lůžkového monobloku (Pavilon L) provedena výměna oken, odstranění stávajících balkónů, zateplení obvodového pláště budovy a rekonstrukce střechy. Předpokládaná doba realizace je 16 měsíců.

Stavba bude probíhat bez přerušení provozu jednotlivých pracovišť nemocnice, což s sebou bohužel přináší i některá nepříjemná, avšak nezbytná opatření. Ta se týkají především omezení pohybu osob v prostorách blízkých stavbě, ale také změn v organizaci dopravy a parkování.

V areálu nemocnice dojde k instalaci dopravního značení, vymezujícího nutná omezení pohybu a stání vozidel. Upozorňujeme, že parkovací místa, nacházející se podél silnice v inkriminovaném úseku stavby, nebude možné po zahájení stavby využívat. V případě nutnosti bude doprava doplňkově řízena semafory.

O omezeních a provozních změnách, které se během stavby vyskytnou, budeme průběžně informovat na webu, sociálních sítích i pomocí mobilních informačních tabulí umístěných v areálu nemocnice.

Děkujeme za pochopení. Společně to musíme zvládnout.

Vedení FNO

 

 


×
PředchozíDalší
Načítání