12.10.2022

Genetička FN Ostrava Pavlína Plevová byla jmenována docentkou

MUDr. Pavlína Plevová, Ph.D., která působí na Oddělení lékařské genetiky FN Ostrava, byla jmenována docentkou. Habilitaci ukončila na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své práci se zaměřila na Alportův syndrom, což je dědičné onemocnění ledvin. 

Této problematice se docentka Plevová intenzivně věnuje od roku 2008. „Na ambulanci přicházeli pacienti s tímto onemocněním, kteří měli zájem o prenatální diagnostiku v těhotenství. V té době ale nikdo molekulárně genetickou diagnostiku tohoto syndromu v republice neprováděl,“ uvedla docentka Plevová důvod svého zájmu o výzkum poměrně časté nemoci, která může mít velice závažný průběh, provázený selháním ledvin již v mladém věku. A dodala „v dnešní době se jedná o běžně diagnostikované onemocnění.“

Doc. MUDr. Pavlína Plevová, Ph.D. nastoupila do Fakultní nemocnice Ostrava ihned po absolvování Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jejím prvním pracovištěm byla Klinika dětského lékařství FN Ostrava, kde se věnovala pacientům s hematoonkologickými diagnózami. „Odtud jsem přešla na Kliniku onkologickou, kde jsem se začala mimo jiné věnovat pacientům, kteří měli v rodině více případů nádorových onemocnění, a dala se u nich předpokládat dědičná predispozice,“ přibližuje počátky své genetické praxe docentka Plevová. V té době se začaly první laboratoře v České republice zabývat testováním genů BRCA1 a BRCA2 pro dědičný karcinom prsu a vaječníků, a genů MLH1 a MSH2 pro dědičný kolorektální karcinom. Předávání výsledků těchto vyšetření bylo nutné v rámci genetické konzultace. „Tehdejší primářka Oddělení lékařské genetiky MUDr. Eva Šilhánová měla zájem na tom, abych se této problematice věnovala na jejím pracovišti. Zpočátku jsem pracovala pouze v ambulanci, poté mi umožnila věnovat se i laboratorní práci, což se jsem si vždy přála, a jsem jí za to nesmírně vděčná. Laboratorní práce totiž umožňuje se na problematiku podívat i z jiné stránky. Umožní ji lépe pochopit, a v neposlední řadě dává obrovské možnosti věnovat se výzkumu,“ uzavřela docentka Plevová, která má v ambulantní péči zejména onkogenetické pacienty. V laboratoři je v současnosti její hlavní náplní práce molekulárně genetická diagnostika vrozené ztráty sluchu, kostních anomálií a genetických změn v nádorových tkáních.


×
PředchozíDalší
Načítání