07.10.2022

O novou formu psychiatrické péče o děti se ve FN Ostrava zajímaly desítky pedagogů

Multidisciplinární tým duševního zdraví pro děti a adolescenty seznámil pedagogy ostravských základních škol s fungováním nově vybudovaného denního stacionáře pro děti mladšího školního věku. Pozvání do prostor, kde už zanedlouho začne v České republice zatím zcela ojedinělý projekt, přijalo více než pět desítek ředitelů nebo jejich zástupců. A přišli také sociální a speciální pedagogové a výchovní poradci.

První společné setkání potvrdilo, že komplexní intenzivní ambulantní psychiatrická péče je velmi potřebná. „Mohu potvrdit, že už během setkání s námi pedagogové řešili konkrétní žáky, kteří potřebují odbornou pomoc. Také je zajímalo, zda přijmeme jen děti, které máme v naší péči,“ uvedl MUDr. Jan Uhlíř, vedoucí lékař psychiatrické péče o děti Oddělení psychiatrického FN Ostrava. „Ujistili jsme je, že budeme přijímat děti ze kterékoliv psychiatrické ambulance, nebudeme selektovat diagnózy, ale jedním z důležitých faktorů pro přijetí bude to, aby dítě bylo schopné fungovat v kolektivu,“ dodal doktor Uhlíř.

Pedagogy rovněž zajímalo, zda bude možné se členy týmu spolupracovat i po skončení čtyř až osmitýdenního pobytu dítěte ve stacionáři. „Ve chvíli, kdy děti propustíme, tak jeden ze speciálních pedagogů našeho týmu navštíví kmenovou školu a seznámí třídní učitele nebo asistenty pedagoga s tím, co jsem ve stacionáři vyzkoušeli, a jak na to konkrétní dítě reagovalo. Tato možnost následné péče se velmi líbila,“ dodala speciální pedagožka Mgr. et Mgr. Klára Střížová.

Jsem rád, že se náš multidisciplinární tým takto aktivně ujal organizování vzájemných setkání s pedagogy. Takové akce jsou rozhodně důležité, protože posunují spolupráci mezi jednotlivými aktéry péče o děti dopředu,“ řekl primář Oddělení psychiatrického FN Ostrava MUDr. Petr Šilhán, Ph.D.

Intenzivní léčbu v denním dětském stacionáři bude moci najednou absolvovat maximálně 12 dětí ve věku mezi šesti až jedenácti lety. Členové týmu jsou připraveni přiblížit tuto, v České republice zatím ojedinělou, formu léčby i mimoostravským pedagogům.


×
PředchozíDalší
Načítání