21.09.2022

V Ostravě vrcholí první ročník kongresu Colours of Cardiology

Interní a kardiologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava zorganizovala první ročník kongresu, který má ukázat všechny barvy stále se rozvíjejícího oboru kardiologie. Pozvání do Clarion Congress Hotelu Ostrava přijalo téměř 260 lékařů a sester, a také 70 studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Dvoudenní program je rozdělen do dvou sekcí a zahrnuje řadu praktických workshopů.

První ročník lékařské sekce zaměřili organizátoři na praktická témata, která se týkají arytmologie, srdečního selhání, kardiovaskulární prevence a léčby hypertenze. Prezentována byla také nová doporučení Evropské kardiologické společnosti, která byla publikována před necelým měsícem v Barceloně. „Velká pozornost je na kongresu věnována novým doporučením pro předoperační vyšetření a přípravu pacienta na operaci. To je problém, který denně řeší velká část internistů i kardiologů. Tato doporučení jsou zcela inovována,“ uvedl hlavní organizátor akce prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D., FESC, FEFIM, přednosta Interní a kardiologické kliniky FN Ostrava.

Velký zájem byl i o sekci sesterskou. V sále zasedly nejen specialistky z oboru kardiologie, ale také ze spřízněných profesí. Program sestavila vrchní sestra pořádající kliniky Mgr. Ludmila Klemsová, Ph.D. „Náš obor je opravdu barevný. Začali jsme dětskou kardiologií, věnujeme se pacientům po akutních infarktech myokardu, po resuscitacích. A kolegyně prezentovaly i následnou péči formou kognitivní rehabilitace.“ 

Velký zájem zejména mezi mladými lékaři byl i o workshopy, zaměřené na ultrazvuková vyšetření v kardiologii i v oblasti cévní, ale také na správné nastavování kardiostimulátoru a defibrilátoru.

Věřím, že už v příštím roce předáme klinice, a tedy našim pacientům, nově vybudované arytmologické pracoviště s hybridním sálem, které si jak naši respektovaní odborníci, tak i pacienti určitě zaslouží,“ uvedl ve svém úvodním projevu ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA a dodal, že jej velmi potěšil zájem o kongres ze strany mediků, kteří budou nově vybudované pracoviště využívat v rámci své praktické výuky. 

https://coloursofcardiology.cz/


×
PředchozíDalší
Načítání