20.01.2023

Informace o možnosti volit ve Fakultní nemocnici Ostrava ve 2. kole voleb prezidenta ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Pacienti hospitalizovaní ve FN Ostrava, kteří splňují zákonné podmínky účasti na hlasování ve volbách, mají možnost volit přímo v nemocnici.   

Pokud má volič trvalé bydliště ve stejném volebním okrsku, ve kterém se FN Ostrava nachází, tj. ve volebním okrsku 15002 (seznam ulic v příloze), nepotřebuje voličský průkaz, ani být nahlášen v tzv. zvláštním seznamu voličů.

Pokud volič nemá trvalé bydliště ve stejném volebním okrsku, ve kterém se FN Ostrava nachází, a ví, že bude v době voleb plánovaně či krátkodobě hospitalizován, vyřídí si předem voličský průkaz a volí na jeho základě. O voličský průkaz lze požádat u obecního úřadu v místě trvalého bydliště voliče, a to buď osobně do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin nebo písemným podáním do 20. ledna 2023 do 16.00 hodin. Upozorňujeme, že voličské průkazy pacientům nemůže nemocnice vyřizovat.

Pokud volič nemá trvalé bydliště ve stejném volebním okrsku, ve kterém se FN Ostrava nachází, a je dlouhodobě v nemocnici hospitalizován, volí na základě tzv. zápisu do zvláštního seznamu voličů. Pacienti se v nemocnici sami do seznamu nahlásí nejpozději do 23. ledna 2023 do 12.30 hodin tak, aby byl seznam tentýž den řádně odevzdán na Úřad městského obvodu Ostrava-Poruba.

Okrsková volební komise nemůže umožnit hlasování voliči, který je hospitalizován ve FN Ostrava a nemá trvalý pobyt ve volebním okrsku č. 15002 nebo nemá voličský průkaz anebo není zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

V době hlasování se do FN Ostrava dostaví členové okrskové volební komise s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování budou postupovat členové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

V prvním kole voleb prezidenta volilo ve FN Ostrava 152 pacientů.


×
PředchozíDalší
Načítání