13.01.2023

FN OSTRAVA OCENILA ZAMĚSTNANCE ROKU

Vedení Fakultní nemocnice Ostrava i letos veřejně poděkovalo zaměstnancům, kteří své práci dávají něco navíc. Předání ocenění titulu Zaměstnanec roku, které se uskutečnilo v prostorách Clarion Congress Hotelu Ostrava, bylo spojeno s přátelským setkáním zaměstnanců s vedením nemocnice, umocněným hudebním vystoupením.

Prestižní ocenění Zaměstnanec roku uděluje FN Ostrava jedenkrát ročně celkem ve 12 kategoriích. A jednu speciální cenu uděluje děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Stejně jako v uplynulých letech určili v 6 kategoriích vítěze členové porady vedení, v dalších 6 kategoriích pak sami zaměstnanci. Cenu za celoživotní přínos letos získal dlouholetý přednosta Kliniky nukleární medicíny doc. MUDr. Otakar Kraft, Ph.D. Manažerkou roku byla vyhlášena vrchní sestra LDN Klokočov Bc. Jana Klementová, nezdravotnickým pracovníkem nemocniční kaplan a člen paliativního týmu ThLic. Václav Tomiczek, Ph.D. Cenu pro robotické pracoviště převzal přednosta Chirurgické kliniky doc. MUDr. Lubomír Martínek, Ph.D. , mladým vědcem byl vyhlášen doc. MUDr. Ondřej Volný, Ph.D. z Neurologické kliniky a titul nejlepší spolupracující organizace si odnesli zástupci Armády ČR. Děkan LF OU pak předal Cenu za spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity primáři Oddělení psychiatrického MUDr. Petru Šilhánovi, Ph.D.

Zaměstnanci měli možnost hlasovat v 6 kategoriích, kdy v každé mohli vybírat ze 3 nominovaných kandidátů. Nejvíce hlasů v kategorii sanitář/sanitářka od nich dostal Fikret Isufi z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, v kategorii společné vyšetřovací složky patří vítězství Bc. Jiřímu Bugajovi z Ústavu radiodiagnostického, sestrou v ambulanci je podle zaměstnanců Bc. Iveta Constantine z PICC týmu, sestrou u lůžka Bc. Jana Pěgřímková z Kliniky hematoonkologie. V lékařských kategoriích získali nejvíce hlasů MUDr. Lubomíra Hozáková Ph.D. z Kliniky infekčního lékařství a MUDr. Renáta Ječmínková, Ph.D. z Oddělení centrálního příjmu. Ta rovněž získala v celkovém hodnocení nejvyšší počet hlasů. Do hlasování se zapojilo téměř 1 200 zaměstnanců.

 

„Děkuji vám za to, jak skvěle zvládáte svoji náročnou práci. Jste vzorem pro ostatní. Je mi ctí se s vámi takto setkat i mimo prostředí nemocnice a předat vám zasloužené ocenění,“řekl na slavnostním vyhlášení ředitel Fakultní nemocnice Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.

Celým programem provázel hosty Radek Erben a o hudební doprovod se postaralo violoncellové trio Osamělé palačinky. Závěr večera pak patřil vystoupení zpěvačky Leony Machálkové. 


×
PředchozíDalší
Načítání