22.01.2013

FNO bude mít již brzy novou Kliniku hematoonkologie!

V Ostravě dne 22. ledna 2013 - Právě dnes se v Ústavu klinické hematologie ve Fakultní nemocnici Ostrava otevírá nové moderní lůžkové oddělení s celkem osmnácti lůžky. Jde o splnění jedné z důležitých podmínek při vzniku kliniky. „Vybudování lůžkové části je jedním ze strategických kroků FNO, který jsme měli v plánu již dříve," říká MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel FN Ostrava. „Pacienti z naší spádové oblasti s nutností hospitalizace na hematoonkologii museli v minulosti za léčbou dojíždět do vzdálenějších pracovišť v Olomouci a Brně. Věříme, že tento krok ustálí tok hematologicky a hematoonkologicky nemocných pacientů ze severu Moravy a většina pacientů zamíří za kvalitní péči co nejblíže k domovu – do Ostravy. Zvýší se tak nejen komfort pacientů, kteří budou blíže svým rodinám, ale sníží to i jejich cestovní náklady," pokračuje ředitel Fakultní nemocnice v Ostravě. Ta do nově otevřené lůžkové části investovala 28 milionů korun v rámci stavebních prací a pět milionů korun do vybavení. „Je to první z mnoha kroků, které nás v oblasti hematologie a hematoonkologie čekají. Je to začátek..." dodává MUDr. Němeček.

„Úroveň hematologie a hematoonkologie ve FNO se za posledních několik let výrazně zvýšila a předčila regionální hematoonkologická centra. Našim cílem je pokračovat dál v rozvoji a modernizaci. Postupně chceme získat pro ústav statut kliniky a zařadit se mezi nejlepší hematoonkologická centra při fakultních nemocnicích v ČR," vysvětluje důvody ke změnám v Ústavu klinické hematologie FNO její nový přednosta prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., který přes dvacet let působil na Interní hematoonkologické klinice FN Brno a na Lékařské fakultě MU v Brně vybudoval jeden z největších výzkumných evropských týmů se zaměřením na krevní nádorové onemocnění - mnohočetný myelom.

„Víme, že věci nejde zlomit ze dne na den. Jsme trpěliví a pracujeme pomalu, ale jistě směrem vpřed. V tuto chvíli vzniká 50 m od lůžkové části v právě rekonstruovaném plícním pavilonu náš nový ambulantní trakt s dostatečnou kapacitou pro pacienty z celé severní Moravy. Současné ambulance tyto podmínky nesplňovaly. Je to další důležitý krok v rozvoji pracoviště. Rekonstrukcí prochází také naše laboratorní zázemí. V únoru otevřeme pro výzkum tak důležitou biobanku nádorových tkání. Ještě do léta otevřeme několik nových léčebných programů a především do konce roku zprovozníme transplantační JIP. Na začátku roku 2014 chceme zahájit transplantační program kostní dřeně ve FN Ostrava. To nám umožní léčit další typy nádorů doposud zde neléčené, ale především to dál zvýší komfort nemocných a jejich příbuzných ze severu Moravy. Za transplantacemi kostní dřeně již nebudou muset cestovat daleko. Zkrátka, stanovili jsme si dvouleté přechodné období, ve kterém chceme zásadně zvýšit úroveň a rozsah péče Ústavu klinické hematologie," pokračuje prof. Hájek.

„Hematologie a hematoonkologie prošla v posledních letech neskutečným vývojem a doslova utekla do ambulantního servisu. Před dvaceti lety bylo zvykem mít lůžkové oddělení s osmdesáti, sty, ale i sto padesáti lůžky. Dnes nám stačí opravdu jen limitovaný počet lůžek, kvalitně vybavena jednotka intenzivní péče a transplantační jednotka. Ta největší část provozu se odehrává v ambulancích. Kromě toho se významně zlepšila i prognóza nemocných s krevními nádory. Zatímco před dvaceti lety jsme ani ne pěti procentům nemocným s mnohočetným myelomem prognózovali více než desetileté přežití, dnes již žije déle než deset let 30 až 40 procent našich nemocných a asi deset procent má pravděpodobně šanci na vyléčení," dodává na závěr prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

******

Ústav klinické hematologie FN Ostrava poskytuje péči nemocným s onemocněním krve a krvetvorných orgánů ve spádové oblasti FN Ostrava a ve spolupráci s ostatními hematologickými pracovišti Moravskoslezského kraje i z širšího okolí. Součástí Ústavu klinické hematologie jsou dnes hematologické ambulance s denním stacionářem, hematologická laboratoř a odběrové centrum. Pracoviště úzce spolupracuje s celou řadou renomovaných hematologických pracovišť v České i Slovenské republice.


×
PředchozíDalší
Načítání