10.11.2022

FN Ostrava provádí transplantace už 30 let

Transplantační centrum FN Ostrava v těchto dnech slaví 30 let od svého založení. Nejmladší ze 7 center v České republice si tuto událost připomnělo na slavnostní konferenci v Domě kultury Poklad v Ostravě – Porubě, kam přijala pozvání téměř stovka odborníků z této oblasti.

Třicetiletou historii ostravského centra shrnul ve své úvodní přednášce MUDr. Pavel Havránek, vedoucí lékař Transplantačního centra FN Ostrava. „K dnešnímu dni jsme provedli celkem 1 202 transplantací ledvin, což v průměru vychází asi na 40 výkonů za rok. Ale musím připomenout, že po vypuknutí covidové epidemie se transplantace téměř na dva roky zastavily. Letos jsme zatím provedli 34 transplantací, včetně tří příbuzenských,“ uvedl doktor Havránek a doplnil, že do transplantačních týmů je ve FN Ostrava zapojeno okolo 50 lékařů a zdravotníků nejrůznějších odborností. V pohotovosti musí být neustále 11členný, na sebe navazující, tým. Doktor Havránek zároveň zmínil několik prvenství ostravských chirurgů. „Jako první v republice jsme v roce 1994 transplantovali ledviny dítěte dospělému pacientovi. Také jsme, rovněž jako první, provedli v roce 2002 laparoskopický odběr od živého dárce v rámci příbuzenské transplantace, a od té doby už v těchto případech postupujeme výhradně touto cestou.

Význam ostravského transplantačního centra vyzdvihl také ředitel republikového Koordinačního střediska transplantací prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.: „Ostravské centrum je důležitou součástí českého transplantačního programu. Za 30letou historii vychovalo mnoho odborníků v oboru transplantologie, kteří svými znalostmi a zkušenostmi přispěli ke skvělým celorepublikovým výsledkům. Osobně si velmi vážím programu dárcovství po nevratné zástavě oběhu, který v Ostravě začal již před 7 lety, a dnes je inspirací pro další centra.“

Ostravské transplantační centrum je se zbývajícími šesti centry velmi úzce propojeno. „Příkladem dobré spolupráce jsou vzdálené transplantace ledvin od dárců po zástavě oběhu, které jsou náročné nejen z medicínské stránky, ale i logistikou. Mezi průkopníky toho programu patří ostravské a plzeňské transplantační centrum. Není proto překvapivé, že první ledvinou od dárce po nevratné zástavě oběhu, transplantovanou mimo odebírající centrum, byl štěp odebraný v Ostravě a transplantovaný pacientovi v Plzni,” přiblížil vzájemnou spolupráci předseda České transplantační společnosti prof. MUDr. Tomáš Reischig, Ph.D.

Aktuálně je v Transplantačním centru FN Ostrava čekací doba na transplantaci ledviny půl roku. 


×
PředchozíDalší
Načítání