16.03.2022

FN Ostrava otevře ambulance pro uprchlíky z Ukrajiny

FN Ostrava zřídila takzvané UA pointy, tedy nízkoprahové ambulance pro děti i dospělé obyvatele Ukrajiny, kteří ze země uprchli po vypuknutí válečného konfliktu. Ambulance, které mají těmto lidem zajistit primární zdravotní péči, budou v provozu v pracovních dnech od 7 do 15 hodin.

Ambulance pro dospělé, kteří potřebují zdravotnickou péči začne fungovat od 17. března 2022, v prostorách Oddělení pracovního a preventivního lékařství, které je v 1. patře budovy Polikliniky FN Ostrava. Děti budou ošetřeny v ambulanci Kliniky dětského lékařství FN Ostrava, která je v přízemí pavilonu.

„Smyslem zřízení těchto ambulancí je poskytnout uprchlíkům z Ukrajiny primární zdravotní péči, a v případě nutnosti i zajištění návazné specializované péče a hospitalizace,“ uvedl ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA a doplnil, že ordinující lékaři budou ve spojení s tlumočníkem. Od 1. dubna by tyto ambulance měly posílit i zdravotnice z Ukrajiny.

K dnešnímu dni jsme ošetřili 38 pacientů a 9 z nich muselo být hospitalizováno napříč klinikami a odděleními. Je ale předpoklad, že počet lidí, kteří budou potřebovat naši pomoc bude stoupat,“ řekla doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., MHA, náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FN Ostrava.

Na ukrajinské pacientky se připravuje také Gynekologicko – porodnická klinika FN Ostrava, kde zatím ošetřili 10 žen a jedna již bezpečně porodila.

Jsme připraveni poskytnout akutní péči ukrajinským ženám v příjmové ambulanci, ale zřizujeme i speciální ambulanci pro těhotné ženy. Ze všeho nejdůležitější je, aby se k nám dostaly hlavně ženy s rizikovým těhotenstvím nebo ty, které potřebují v těhotenství speciální léčbu, ke které se po dobu útěku nemusely dostat. Máme na telefonu překladatelku, postupně vyrábíme informační materiály v jejich mateřštině. Některé z nich již máme na našem webu a Facebooku,“ uvedl doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, přednosta Gynekologicko – porodnické kliniky FN Ostrava. 

Informace o zřízení nových ambulancí by měly být dostupné také v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v pavilonu A na Výstavišti Černá louka v Ostravě.

 


×
PředchozíDalší
Načítání