04.06.2019

Den otevřených dveří v Centru pro kognitivní poruchy FNO

zveme Vás do Centra pro kognitivní poruchy FNO, které se v úterý 11.6.2019 otevře veřejnosti. Od 9-12 hodin pro širokou veřejnost a od 13 do 15 hodin pro odbornou veřejnost ve 4.patře, číslo dveří 6.

Centrum pro kognitivní poruchy FNO pečuje o pacienty s kognitivními poruchami, tedy s narušením paměti, myšlení, řešení logických problémů, orientace v prostoru i čase a podobnými potížemi, provádí se zde diagnostika ale i léčba, kognitivní rehabilitace skupinová ale i individuální, a to počítačově asistovaná ale i za použití klasických metod. Toto pracoviště, které je jediné svého druhu v Moravskoslezském kraji, je zaměřeno na diagnostiku a léčbu pacientů zejména s akutně vzniklými poruchami, jako jsou stavy po cévních mozkových příhodách, poraněních mozku, neuroinfekcích, ale i s akutními a chronickými stavy při roztroušené skleróze, a pak především diagnosticky se podílí na péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí a Parkinsonovou nemocí. V rámci České republiky, kde je kognitivní rehabilitace prováděna jen na několika místech, jde o centrum unikární svým rozsahem, zaměřením i komplexností.

V reportáži na den otevřených dveří v Centru pro kognitivní poruchy zve vedoucí lékař centra MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

neuro


×
PředchozíDalší
Načítání