04.06.2021

Dar Kapky naděje napomůže k rychlejší diagnostice hematoonkologických onemocnění

FN Ostrava získala díky daru Nadačního fondu Kapka naděje lékařský mikroskop Olympus s kamerou a speciálním softwarem, který napomůže urychlit diagnostiku hematologických i hematoonkologických onemocnění. Fotografie vyšetřované kostní dřeně nebo periferní krve mohou mít lékaři k dispozici okamžitě po provedené analýze a v den odebrání vzorku.

Mikroskop  s kamerou budou využívat zkušení hematologičtí pracovníci na Oddělení klinické hematologie Ústavu laboratorní medicíny FN Ostrava. „Je možné provádět focení vybraných krevních buněk a současně zobrazovat zorné pole mikroskopu na monitor počítače. Jednoznačné využití spatřujeme v diagnostice akutních leukémií a leukemizovaných nádorů. V těchto případech je vyžadována rychlá mikroskopická analýza periferní krve a kostní dřeně, na jejímž  základě se musí stanovit přesná diagnóza a nasadit účinná léčba,“ přiblížil přednosti nového mikroskopu Ing. Martin Pulcer, Ph.D. MBA, primář Oddělení klinické hematologie ÚLM FNO.

kapka-nadeje-004

Díky nově instalovanému softwaru je možné snímky zobrazovat i archivovat. Vznikne tak zároveň kvalitní výukový materiál, který budou moci zdravotníci využít například při prezentacích kazuistik na odborných konferencích.

MUDr. Mgr. Tomáš Kuhn, MBAce z Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství FN Ostrava na daru oceňuje zejména to, že lékaři mají k dispozici snímky kostních dření k prvnímu náhledu velmi rychle, a to u všech forem hematologických a hematoonkologických diagnóz u dětí i dospělých. „Fotografie z mikroskopu budeme využívat nejen k přesnému určení diagnózy a následné léčby, ale také k prezentaci na celorepublikových seminářích, kde rozebíráme všechny nové případy dětských hematoonkologických diagnóz. Ročně se jedná přibližně o 80 dětí. Na našem oddělení ročně odhalíme leukémii v průměru u 7 dětí, ale celá řada našich pacientů trpí i jinými krevními onemocněními z oblasti neonkologické hematologie,“ upozornil doktor Kuhn.

kapka-nadeje-005

Také podle doc. MUDr. Huberta Mottla, CSc., primáře Oddělení dětské hematologie a hematoonkologie Kliniky dětského lékařství FN Ostrava, se jedná o významné zkvalitnění péče o dětské pacienty s onemocněním krvetvorby. Mikroskop s vybavením stál 437.329 Kč. „Nadační fond Kapka naděje spolupracuje s Fakultní nemocnicí Ostrava dlouhodobě a intenzivně. Jinak tomu není ani v této nelehké době, ve které jsme nemocnici poskytli velké množství respirátorů nebo monitory vitálních funkcí. Nyní s radostí předáváme moderní mikroskop, který jistě přispěje ke zlepšení nabízené péče o dětské hematoonkologické pacienty a k lepší komunikaci mezi lékaři napříč obory,“ uvedl ředitel nadačního fondu Jan Fischer.


×
PředchozíDalší
Načítání