26.05.2021

Výzva k účasti na předběžné tržní konzultaci „Konfirmační metoda pro stanovení specifických protilátek“

Fakultní nemocnice Ostrava, jako zadavatel veřejných zakázek, dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, využila institutu předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“) k uvažované veřejné zakázce „Konfirmační metoda pro stanovení specifických protilátek“. 

Vyzýváme všechny potenciální dodavatele přístrojového vybavení pro stanovení specifických protilátek včetně diagnostických souprav, aby se do PTK zapojili.

Podrobné podmínky a požadavky PTK jsou uveřejněny

Lhůta pro poskytnutí první odpovědi v rámci PTK je do 7. 6. 2021 do 12:00 hod.

Účast na PTK je otevřená.  Účastnit se jí mohou především všichni potenciální zájemci o veřejnou zakázku, kteří uvažují podat k ní svou nabídku. 

Zadavatel očekává, že prostřednictvím PTK získá relevantní a objektivní informace potřebné pro optimální nastavení zadávacích podmínek, informace o možnostech trhu ve smyslu technických řešení a o okruhu potenciálních dodavatelů. 

Předběžná tržní konzultace je účinným nástrojem k získání zpětné vazby od případných dodavatelů právě u specializovaných a komplexnějších veřejných zakázek, pomáhá zadavateli ověřit si ve fázi přípravy veřejné zakázky relevanci popisu předmětu veřejné zakázky, jakož způsobu zadání s ohledem na okruh potenciálních dodavatelů. 

Bližší informace k předběžné tržní konzultaci:  

Bc. Jana Senftová, referent, oddělení veřejných zakázek
e-mail: jana.senftova@fno.cz


×
PředchozíDalší
Načítání