Laboratorní vyšetření FN Ostrava

Laboratorní vyšetření jsou ve FNO zajišťována ve většině případů na těchto pracovištích nemocnice:

Vyšetření, která se ve FNO neprovádí, jsou zajišťována ve spolupráci s externími laboratořemi v různých místech ČR.

Seznam laboratorních vyšetření FN Ostrava

Význam některých údajů uvedených v Seznamu laboratorních vyšetření FNO:

 • Odběr/materiál - upřesnění druhu odebíraného biologického materiálu, např.:
  • Krev - (rozumí se bez antikoagulant) - pro vyšetření prováděná v séru.
  • Krev (EDTA), Krev (citrát), Krev (heparin) - pro vyšetření prováděná v plazmě.
  • Moč (sběr) - pro vyšetření prováděná ve vzorku sbírané moči.
  • Moč - pro vyšetření prováděná ve vzorku moči.
 • Odběr/SO - požadována speciální příprava pro provedení odběru (bližší informace jsou dostupné po kliknutí na písmeno A v tomto sloupci, telefonicky dotazem přímo v příslušné laboratoři nebo při zadávání požadavků do nemocničního informačního systému).
 • Dostupnost/ST - možnost statimového provedení vyšetření označuje písmeno S ve sloupci.
 • Dostupnost/TAT - doba, za kterou lze (za obvyklých podmínek) u rutinních vyšetření očekávat vydání výsledku (od okamžiku, kdy byl vzorek do laboratoře dodán). H - hodiny, D - dny.

Přehled kritických hodnot

Pro vyšetření zdůrazněná v "Seznamu laboratorních vyšetření FN Ostrava" podbarvením řádku jsou v příslušných laboratořích stanoveny tzv. "kritické hodnoty". Výsledky, které jsou buď pod dolní, nebo nad horní kritickou hodnotou jsou ihned telefonicky hlášeny žádajícím oddělením.

Použité zkratky

 • EDTA: kyselina etylendiaminotetraoctová (ethylene diamine tetraacetic acid)
 • SO: speciální odběr (vyplývá z následujícího textu)
 • ST: statim
 • TAT: doba odezvy (turn around time)

Zkratky, které jsou uvedeny ve sloupci Vyšetření/zkratka jsou vždy vysvětleny odpovídajícím názvem vyšetření ve sloupci předcházejícím, tedy Vyšetření/název.

V prvním sloupci Vyšetření/název je v některých případech uváděno za dolním podtržítkem označení systému, ve kterém se daná komponenta stanovuje. V tomto případě znamená:

 • _S: sérum
 • _P: plazma
 • _B: krev
 • _U: moč
 • _dU: sbíraná moč 24 hod.
 • _cB: kapilární krev
 • _Sw: pot
 • _AF: plodová voda
×
PředchozíDalší
Načítání