Ambulance
  Vyhledejte ambulanci. Začněte psát do pole a našeptávač vám poradí. Stačí zadat část názvu ambulance.
  Nebo můžete prohledat celý seznam.

 • Krevní centrum - Dárci krve a krevních složek

  po:7,00-14,30 hod.
  út:7,00-14,30 hod.
  st:7,00-14,30 hod.
  čt:7,00-18,00 hod.
  pá:6,30-14,30 hod.
  více informací...
 • Ambulance Krevního centra

  Kontakt:
  MUDr. Šárka Blahutová
  E- mail: sarka.blahutova@fno.cz

  MUDr. Radomíra Hrdličková
  E- mail: radomira.hrdlickova@fno.cz

   

  Ambulance Krevního centra

  provádí základní hematologická vyšetření, posuzování  způsobilosti dárců krvetvorných buněk  po předchozím objednání. 

   

  Centrum komplexní péče pro léčbu hemofilie (CCC)

  zajišťuje komplexní péči o pacienty s hemofilií, von Willebrandovou chorobou a jinými vrozenými krvácivými poruchami a je součástí projektu Národního hemofilického programu. 

  Pohotovostní telefonická příslužba lékaře mimo pracovní dobu přes Expedici Krevního centra - 59 737 4432.

 • Stanice dárců krve - SDK

  po:7:00 - 14:00
  út:7:00 - 14:00
  st:7:00 - 14:00
  čt:7:00 - 18:00
  pá:6:30 - 14:30

   

  Kontakt:
  MUDr. Jana Furková
  E- mail: jana.furkova@fno.cz

 • Stanice dárců plazmy - SDP

  po:7:00 - 14:00
  út:7:00 - 14:00
  st:7:00 - 14:00
  čt:7:00 - 18:00
  pá:6:30 - 14:30

   

  Kontakt:
  MUDr. Jana Furková
  E- mail: jana.furkova@fno.cz

 • Ambulance pro vrozené a získané poruchy hemostázy a HTC FN Ostrava - Hemofilické centrum pro dospělé

  po-pá: 7,00-15,00
 • Autologní odběry

  pondělí – pátek7:00 -14:00
  (odběry)

  Kontakt:
  MUDr. Šárka Blahutová
  E- mail: sarka.blahutova@fno.cz

  MUDr. Radomíra Hrdličková
  E- mail: radomira.hrdlickova@fno.cz

   

  Autologní odběry krve na Ambulanci Krevního centra 
  (informace pro pacienty a jejich ošetřující lékaře)

  Objednání k autolognímu odběru:

  Autologní odběry krve jsou prováděny na Ambulanci krevního centra na základě telefonické objednávky: 59 737 4465 (13:00 - 15:00 hod.)

  Předodběrová opatření:

  • Zajistit dostatečnou hydrataci, proto den před autologním odběrem vypít  2-3 litry tekutin, omezit tučnou stravu.
  • V den odběru lehce dietně posnídat (vyloučit mléko, mléčné výrobky, sýry, tučné produkty) – doporučeno je pečivo s džemem, medem a vypití minimálně 0,5 l tekutin (voda, džus, minerálka, čaj).
  • Léky: Pokud užíváte léky na snížení krevního tlaku ráno pak je rán o v den odběru neberte! Ostatní léky, vč. Inzulínu je možno standardně užít.

   

  Vezměte vždy s sebou k odběru:

  • dva osobní doklady – občanský průkaz + průkaz zdravotní pojišťovny
  • řádně vyplněnou „Žádankou o autologní odběr“ (2x), kterou Vám vystavil lékař požadující autologní odběr krve 
  • potvrzení od Vašeho praktického lékaře o Vaší způsobilosti k autolognímu odběru krve (anamnéza, užívané léky, alergie, souhlas lékaře)

   

  Doporučení:

  • Dostavte se na Ambulanci Krevního centra v určený čas. Velmi  doporučujeme přijít s doprovodem. 
  • Není doporučeno řízení osobního vozu před ani po odběru.

   

  Děkujeme, že respektujete naše doporučení, která mají zajistit bezpečnost vašeho autologního odběru krve.

  Těšíme se na Vás!

   

  Autotransfuze - informace pro lékaře

  Informovaný souhlas s autotransfuzí – pro pacienty

  Žádanka o autologní odběr

 • Léčebné hemaferézy

  pondělí – pátek:7,00-15,00
  (na objednání)

  Kontakt:
  MUDr. Šárka Blahutová
  E- mail: sarka.blahutova@fno.cz

  MUDr. Radomíra Hrdličková
  E- mail: radomira.hrdlickova@fno.cz

   

  Léčebná hemaferéza (aferéza) - je léčebný výkon, při které krev pacienta protéká separátorem, který oddělí jednu nebo více složek krve a zbývající složky vrací (léčebné erytrocytaferézy, leukaferézy, plazmaferézy, imunoadsorpce, reoferézy, lipidaferézy).

  Léčebných hemaferetické výkony Ambulance Krevního centra FN Ostrava:

  1. Léčebná výměnná plazmaferéza (TPE)
  2. Léčebná depleční erytrocytaferéza (EA)
  3. Imunoadsorpce (IA)
  4. Reoferéza (REO)

   

  Aferetický úsek Ambulance Krevního centra FNO provádí cca 1000 výkonů ročně.

  Indikující klinický lékař - je ošetřující lékař pacienta, který v souladu s pacientovou diagnózou a klinickým stavem rozhoduje o indikaci léčebné hemaferézy z pohledu své odbornosti.

  Aferetický lékař Krevního centra FN Ostrava - schvaluje aferézu a dohlíží nad hemaferetickým výkonem, řeší případné komplikace.

  Aferetická sestra Krevního centra - je zaškolena, má kompetenci k provádění hemaferéz a provádí hemaferetický léčebný výkon na Krevním centru FN Ostravaza dohledu aferetického lékaře Krevního centra.

  Separátor krevních složek - je přístroj, s jehož pomocí dle klinické potřeby (řešené diagnózy) jsou oddělovány složky krve. Pracuje na principu centrifugace. Využívá odlišné specifické hmotnosti jednotlivých složek krve - např. Fresenius Com.Tec, Spectra Optia,..

  ASFA  guidelines léčebných aferéz – pravidelně aktualizovaná doporučení „Americké společnosti pro aferézy“ pro provádění léčebných hemaferetických výkonů.

  Guidelines on the Use of Therapeutic Apheresis in Clinical Practice – Evidence-Based Approach from the Writing Committee of the American Society for Apheresis: The Eighth Special Issue - https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jca.21705

  Léčebná výměnná plazmaferéza (TPE) - je léčebná procedura, při níž krev pacienta protéká přístrojem, který odděluje plazmu od ostatních krevních složek, plazma je odstraněna a nahrazena náhradními roztoky - koloidy (albumin a/nebo plazma/Octaplas LG) nebo kombinací krystaloidních a koloidních roztoků. Délka výkonu cca 2 hodiny v závislosti na konstituci pacienta, obvykle je prováděna výměna 1,0 - 1,5 plazmatického objemu.

  Indikace TPE: vybraná autoimunitní onemocnění v souladu s ASFA doporučeními.

  Léčebná depleční erytrocytaferéza (EA) - je léčebná procedura, při níž krev pacienta protéká separátorem, kde jsou oddělovány a posléze odstraňovány červené krvinky a jsou nahrazovány krystaloidními, event. i koloidními roztoky. Délka výkonu obvykle do 30 minut, v izovolemickém režimu, množství odebraných erytrocytů dle nastavení separátoru.

  Indikace EA: primární či sekundární polyglobulie v souladu s ASFA doporučeními.

  Imunoadsorpce (IA) - je terapeutická procedura, při níž přístrojově oddělená plazma pacienta protéká přístrojem, který je schopen odstranit imunoglobuliny specifickou vazbou na aktivní komponenty. Je to léčebný postup, který umožňuje snížit množství patologických autoprotilátek (imunoglobulinů), imunokomplexů,… pod úroveň patogenity bez doprovodných nežádoucích ztrát ostatních plazmatických složek. Technika provedení - plazma pacienta (obsahující autoprotilátky) je primárně odseparována a dále protéká kolonami s adsorpčními látkami na přístroji ADAsorb ® adsorpční látkou, pacientovi se vrací plazma ochuzená o imunoglobuliny a ostatní složky krve.

  Indikace IA: vybraná autoimunitní onemocnění v souladu s ASFA doporučeními.

  Reoferéza (REO) - je modifikací membránové diferenční filtrace plazmy, kdy se používá speciální sekundární plazmatický filtr s relativně malými otvory (reofiltr), který z protékající plazmy eliminuje exaktně definované spektrum proteinů s vysokou molekulární hmotností (nad 150 000 daltonů). Jedná se zejména o fibrinogen, α2 – makroglobulin, imunoglobulin M, LDL-cholesterol, vonWillebrandův faktor, aj. Eliminace těchto proteinů vede ke snížení krevní i plazmatické viskozity a dále ke zlepšení agregability a flexibility erytrocytů. Výsledkem snížení krevní i plazmatické viskozity je zlepšení krevního průtoku mikrocirkulací a léčebně příznivé ovlivnění některých poruch mikrocirkulace.

  Indikace REO: příznivé výsledky léčby reoferézou byly prokázány u suché formy věkem podmíněné makulární degenerace sítnice, syndromu diabetické nohy, percepční ztráta sluchu. 

   

  Léčebná imunoadsorpce

  Léčebná cytaferéza

 • Detašované odběrové pracoviště Avion

  po-pá:9,00-13,30
  po-pá:14,30-18,00
  Avion Shopping Park Ostrava-Zábřeh, 2. podlaží

   

  23.listopadu 2015 bylo ve druhém podlaží nákupního centra v Avion Shopping Parku v Ostravě-Zábřehu, otevřeno detašované odběrové pracoviště Krevního centra FNO.

  Toto odběrové pracoviště je zaměřeno pouze na odběr krevní plazmy a má kapacitu 6 míst. Je určeno pro dárce, kteří mají status kvalifikovaného dárce, to znamená, že prošli odběrem krve nebo dárcovským odběrem plazmy v Krevním centru FNO.

  Pracoviště je v provozu od pondělí do pátku od 9,00 do 18,00 hodin s polední pauzou a k odběru je nutné se objednat v Krevním centru FNO v Ostravě-Porubě.

   

  Fotografie byly pořízeny v letech 2015 - 2019

  • Click to enlarge avion_001.jpg
  • Click to enlarge avion_002.jpg
  • Click to enlarge avion_003.jpg
  • Click to enlarge avion_004.jpg
  • Click to enlarge avion_005.jpg
  • Click to enlarge avion_006.jpg
  • Click to enlarge cam00572.jpg
  • Click to enlarge img_0422.jpg
  • Click to enlarge img_0429.jpg
  • Click to enlarge img_0437.jpg
  • Click to enlarge img_0440.jpg
  • Click to enlarge img_20170501_125454.jpg
  • Click to enlarge img_20170505_102405.jpg
  • Click to enlarge img_20170505_102430.jpg
  • Click to enlarge img_20170823_101311.jpg
  • Click to enlarge img_20170823_101458.jpg

   

  Fotografie byly pořízeny v roce 2023

   
×
PředchozíDalší
Načítání