Základní infuzní roztoky v PE lahvích z ATC skupiny B05BB01

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 9.6.2011, Lhůta podání nabídek: 20.7.2011

ev. č. FNO: OŘN-08/11, ev. č. ISVZUS: 60061232

Kontaktní e-mail: katerina.onderkova@fno.cz

Další informace

Veřejná zakázka je vyhlášena formou otevřeného zadávacího řízení s využitím elektronické aukce.

Na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil jako 1. v pořadí.

Dne 22. 8. 2011 byla uzavřena kupní smlouva na realizaci předmětu plnění s uchazečem Fresenius Kabi s.r.o.

 

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání