Vypracování dodatku č. 4 na realizaci akce „FN Ostrava-rekonstrukce oddělení centrální sterilizace“ a „FN Ostrava–rekonstrukce urgentního příjmu a traumatologie s vybudováním pracoviště JIP a ARK“-vícepráce a dodávky nad rámec původního rozsahu plnění

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 1.9.2011, Lhůta podání nabídek: 13.9.2011

ev. č. FNO: JŘBU-09/11

Kontaktní e-mail: jana.senftova@fno.cz

Doporučení dodavatelům

Veřejná zakázka byla zadavatelem vyhlášena v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a formou výzvy byl osloven pouze jeden zájemce k podání nabídky.

Dne 12. 9. 2011 rozhodl zadavatel o přidělení veřejné zakázky uchazeči Eiffage Construction Česká republika s.r.o. a uzavřel dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání