Vypracování dodatku č. 1 na realizaci akce „FN Ostrava - vybudování polyfunkčního zákrokového sálku a úprava zásuvkových okruhů elektroinstalace v lůžkových pokojích objektu Dětské kliniky“ - vícepráce a dodávky nad rámec původního rozsahu plnění

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 6.3.2012, Lhůta podání nabídek: 14.3.2012

ev. č. FNO: JŘBU-02/12

Kontaktní e-mail: jana.senftova@fno.cz

Doporučení dodavatelům

Veřejná zakázka byla zadavatelem vyhlášena v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a formou výzvy byl osloven pouze jeden zájemce k podání nabídky.

Dne 9.3.2012 rozhodl zadavatel o přidělení veřejné zakázky uchazeči OSA-INVEST s.r.o. a uzavřel dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

 

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání