Tlakové láhve obsahující léčivý přípravek INOMAX 400 ppm mol/mol inh. gas

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 23.3.2012, Lhůta podání nabídek: 16.5.2012

ev. č. FNO: OŘN-08/12, ev. č. ISVZUS: 7202011010299

Kontaktní e-mail: jana.senftova@fno.cz

Doporučení dodavatelům

Zde je zveřejněno plné znění zadávací dokumentace a doporučujeme dodavatelům, aby si vyžádali přílohy k zadávací dokumentaci, které zadavatel poskytuje v elektronické podobě. Dodavatel odešle na výše uvedený kontaktní e-mail vyplněnou Žádost, která je uvedena v níže připojených souborech. Jedině tak bude mít zájemce o zakázku zajištěno, že mu budou přímo zasílány veškeré dodatečné informace k zadání.

Další informace

Nabídky musí být podány ve výše uvedené lhůtě a to do 8:00 hod.

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání