Systém pro úpravu vody k provádění dialýz na oddělení Transplantační a Metabolické JIP Interní kliniky a na JIP (ARK) v 1.PP s příslušenstvím

Typ: malého rozsahu

Datum vyhlášení: 10.6.2011, Lhůta podání nabídek: 5.12.2011

ev. č. FNO: CN-23/11

Kontaktní e-mail: petra.plevova@fno.cz

Doporučení dodavatelům

Na základě rozhodnutí o výběru ze dne 20.12.2011 byla vybrána firma

B: Braun Medical, spol.s r.o.

Další informace

Oznamujeme, že nový termín pro podání nabídek je stanoven na 5.12.2011 do 14.00 hod.-viz přiložené oznámení

 

Nabídky budou zpracovány dle výkazu výměr a projektu. Pokud má dodavatel zájem, může o výkaz výměr a projekt požádat na  uvedené e-mailové adrese.

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání