Spinální implantáty pro Neurochirurgickou kliniku FN Ostrava

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 28.2.2011, Lhůta podání nabídek: 12.4.2011

ev. č. FNO: OŘN-20/10, ev. č. ISVZUS: 60057003

Kontaktní e-mail: katerina.onderkova@fno.cz

Další informace

Veřejná zakázka byla vyhlášena formou otevřeného zadávacího řízení a byla rozdělena na dvě části následovně:

1. část veřejné zakázky: „Transpedikulární systém pro miniinvazivní operace páteře se zaváděním šroubů a podélné tyče z bodové incize“;

2. část veřejné zakázky: „Náhrada meziobratlové ploténky implantovaná z bočního přístupu“:

 Na základě Zpráv a doporučení hodnotící komise rozhodl zadavatel dne 22. 7. 2011 o výběru nejvhodnějších nabídek.

 Vzhledem ke skutečnosti, že uchazeč vybraný zadavatelem na realizaci předmětu plnění 2. části veřejné zakázky neposkytl zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy, vyzval zadavatel k uzavření smlouvy uchazeče, který se umístil jako 2. v pořadí.

 V přiložených souborech zveřejňujeme (pro každou část veřejné zakázky): zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy s vybranými uchazeči.

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání