Skládací odběrový set pro odběr plazmy k frakcionaci na aferetickém přístroji typu Haemonetics

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 6.5.2011, Lhůta podání nabídek: 16.5.2011

ev. č. FNO: JŘBU-03/11

Kontaktní e-mail: jana.senftova@fno.cz

Doporučení dodavatelům

Veřejná zakázka byla zadavatelem vyhlášena v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a formou výzvy byl osloven pouze jeden zájemce k podání nabídky.

Dodavatelé tedy v tomto případě nebudou podávat své nabídky.

Další informace

Dne 20.5.2011 rozhodl zadavatel o přidělení veřejné zakázky uchazeči Haemonetics CZ spol. s r.o. a dne 7. 6. 2011 uzavřel zadavatel Kupní smlouvu na dodávky spotřebního materiálu - skládacích odběrových setů pro odběr plazmy k frakcionaci na aferetickém přístroji typu Haemonetics. 

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání