Provozování a modernizace tepelného hospodářství FN Ostrava - rozšíření předmětu plnění o technologické zařízení nové Centrální sterilizace

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 29.4.2010, Lhůta podání nabídek: 13.5.2011

ev. č. FNO: JŘBU-05/11

Kontaktní e-mail: katerina.onderkova@fno.cz

Doporučení dodavatelům

Jedná se o rozšíření předmětu plnění v rámci již uzavřené smlouvy na provozování a modernizaci tepelného hospodářství FN Ostrava.

Veřejná zakázka je zadavatelem vyhlášena v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a formou výzvy je osloven pouze jeden zájemce k podání nabídky.

Dodavatelé tedy v tomto případě nebudou podávat své nabídky

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání