Práva na využívání programového vybavení pro zpracování mzdové a personální agendy – rozšíření předmětu plnění

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 4.8.2011, Lhůta podání nabídek: 11.8.2011

ev. č. FNO: JŘBU-08/11

Kontaktní e-mail: jana.senftova@fno.cz

Doporučení dodavatelům

Veřejná zakázka byla zadavatelem vyhlášena v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a formou výzvy byl osloven pouze jeden zájemce k podání nabídky.

Dne 12. 8. 2011 rozhodl zadavatel o přidělení veřejné zakázky uchazeči Vema a.s. a uzavřel dodatek č. 1 ke smlouvě o poskynutí práva na využívání aplikací na zajištění předmětu plnění veřejné zakázky.

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání