Odběrový set pro výrobu aferetického trombocytového koncentrátu za použití náhradního skladovacího roztoku spojené s výpůjčkou krevního separátoru

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 11.7.2011, Lhůta podání nabídek: 23.8.2011

ev. č. FNO: OŘN-09/11, ev. č. ISVZUS: 60062325

Kontaktní e-mail: jana.senftova@fno.cz

Doporučení dodavatelům

Veřejná zakázka byla vyhlášena formou otevřeného zadávacího řízení.

Na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil jako 1. v pořadí.

Dne 2.11.2011 byla uzavřena kupní smlouva a smlouva o výpůjčce s uchazečem CaridianBCT Europe, N.V.

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání