Mechanická extrakce embolů z mozkového řečiště

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 10.6.2011, Lhůta podání nabídek: 16.8.2011

ev. č. FNO: OŘN-03/11, ev. č. ISVZUS: 60061095

Kontaktní e-mail: jana.senftova@fno.cz

Doporučení dodavatelům

Veřejná zakázka byla vyhlášena formou otevřeného zadávacího řízení.

Na základě předložené Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s uchazečem, který se umístil jako 1. v pořadí.

Dne 24.10.2011 byla uzavřena kupní smlouva spojená se zřízením a provozem konsignačního skladu na dodávky předmětu plnění s uchazečem ADYTON s.r.o. 

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání