Laparoskopiská sestava s příslušenstvím, včetně instrumentária, pro Urologické odd. FN Ostrava

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 5.3.2012, Lhůta podání nabídek: 20.4.2012

ev. č. FNO: OŘN-33/11, ev. č. ISVZUS: 7202011008791

Kontaktní e-mail: katerina.onderkova@fno.cz

Další informace

Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce a uzavřená smlouva jsou v souladu se zákonem uveřejněny na profilu zadavatele:

https://www.ppe.cz/v2/GovTenderList.aspx?cid=e114879d-b317-4f3f-885d-9ef2525e596a

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání