„FN Ostrava - rekonstrukce urgentního příjmu, traumatologie s vybudováním JIP a ARK“ - dokončení stavebních prací v rámci akce

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 16.3.2012, Lhůta podání nabídek: 26.3.2012

ev. č. FNO: JŘBU-01/12

Kontaktní e-mail: katerina.onderkova@fno.cz

Další informace

Veřejná zakázka byla zadavatelem vyhlášena v souladu s ustanovením § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a formou výzvy byl osloven  pouze dodavatel MORYS s.r.o. k podání nabídky.

Dne 22. 3. 2012 rozhodl zadavatel o přidělení veřejné zakázky uchazeči MORYS s.r.o. a dne 27. 3. 2012 zadavatel uzavřel smlouvu o dílo na dokončení investiční akce „FN Ostrava – rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu vybudování JIP a ARK“.

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání