"FN Ostrava - rekonstrukce traumatologie, urgentního příjmu, vybudování JIP a ARK" – Vybavení pro Expektační lůžka (s příslušenstvím) a dovybavení haly hromadných úrazů vyšetřovacími lůžky, ZT a příslušenstvím

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 20.3.2012, Lhůta podání nabídek: 10.5.2012

ev. č. FNO: OŘN-01/12, ev. č. ISVZUS: 7202011010057

Kontaktní e-mail: katerina.onderkova@fno.cz

Další informace

Písemná zpráva zadavatele k veřejné zakázce a uzavřené smlouvy jsou v souladu se zákonem uveřejněny na profilu zadavatele:

https://www.ppe.cz/v2/GovTenderList.aspx?cid=e114879d-b317-4f3f-885d-9ef2525e596a

 

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání