FN Ostrava – Modernizace a obnova v oblasti prevence nozokomiálních infekcí 2

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 16.5.2011, Lhůta podání nabídek: 28.6.2011

ev. č. FNO: OŘN-02/11, ev. č. ISVZUS: 60060157

Kontaktní e-mail: jana.senftova@fno.cz

Doporučení dodavatelům

 Veřejná zakázka byla vyhlášena formou otevřeného zadávacího řízení a byla rozdělena na čtyři části následovně:

1. část veřejné zakázky: SW a HW pro Operační sály (identifikace, lokalizace nástrojů a setů, včetně hlídání kvality sterilizace)

2. část veřejné zakázky: Mycí a desinfekční automat na sanitární nádoby

3. část veřejné zakázky: Speciální systém pro uložení sterilního materiálu a léčiv                  a komplementární vybavení zázemí centrálních operačních sálů; septických operačních sálů Centra pro operace infekčních pacientů a septickou medicínu; septických operačních sálů stanice 2 ARK; septických operačních sálů JIP 3 ARK

4. část veřejné zakázky: Germicidní dezinfektory ovzduší - přístroje pro dekontaminaci vzduchu na COS, SOS (septických operačních sálech) a OS PGK

 Zadavatel rozhodl o zrušení 1. části veřejné zakázky "SW a HW pro Operační sály (identifikace, lokalizace nástrojů a setů, včetně hlídání kvality sterilizace). V přiložených souborech zveřejňujeme (pro každou 2 - 4 část veřejné zakázky): zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, smlouvy s vybranými uchazeči. Dále zveřejňujeme pro 1. část veřejné zakázky: Rozhodnutí zadavatele o zrušení VZ.     

 

 

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání