Dodání a výměna oken a balkónových dveří v budově monobloku ve FNO - dodatečné práce nad rámec původního rozsahu plnění

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 24.8.2011, Lhůta podání nabídek: 29.8.2011

ev. č. FNO: JŘBU-10/11

Kontaktní e-mail: katerina.onderkova@fno.cz

Další informace

Veřejná zakázka byla zadavatelem vyhlášena v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a formou výzvy byl osloven  pouze zájemce WELLCO Brno s.r.o. k podání nabídky.

Dne 29. 8. 2011 rozhodl zadavatel o přidělení veřejné zakázky uchazeči WELLCO Brno s.r.o.  a uzavřel dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky.

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání