Defibrilační technika s příslušenstvím pro Kardiovaskulární odd. FN Ostrava

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 29.12.2010, Lhůta podání nabídek: 15.2.2011

ev. č. FNO: OŘN-22/10, ev. č. ISVZUS: 60054610

Kontaktní e-mail: katerina.onderkova@fno.cz

Další informace

Tato veřejná zakázky byla vyhlášena před vydáním Příkazu ministra zdravotnictví ČR, který se týká protikorupční strategie Ministerstva zdravotnictví ČR pro přímo řízené organizace. Proto níže zveřejňujeme až výsledky výběrového řízení a smlouvy, které byly uzavřeny.

 Na základě Zprávy a doporučení hodnotící komise rozhodl zadavatel dne 21. 4. 2011 o výběru nejvhodnější nabídky v jednotlivých částech veřejné zakázky následovně: 

 1 část veřejné zakázky:       "ICD VR, ICD DR A CRT s vysokou energií CD výboje, bezdrátovou komunikací a dálkovým odesíláním dat" 

- uzavřít kupní smlouvu spojenou se zřízením a provozem konsignačního skladu s uchazečem, který se umístil 1. v pořadí:

 Obchodní firma (název), právní forma:       MARTEK MEDICAL a.s.

 Sídlo:                                                    Třinec-Konská, čp. 198, 739 61

 IČ:                                                         47675934

 - celková nabídková cena všech položek předmětu plnění 1. části VZ v Kč vč. DPH při zadavatelem předpokládané roční spotřebě, snížená o množstevní rabat:       13.658.335,26.

 

2. část veřejné zakázky:       "ICD VR, ICD DR a CRT s bezdrátovou komunikací a dálkovým odesíláním dat“

- uzavřít kupní smlouvu spojenou se zřízením a provozem konsignačního skladu s uchazečem, který se umístil 1. v pořadí:

 Obchodní firma (název), právní forma:       MARTEK MEDICAL a.s.

 Sídlo:                                                    Třinec-Konská, čp. 198, 739 61

 IČ:                                                       47675934

 - celková nabídková cena všech položek předmětu plnění 2. části VZ v Kč vč. DPH při zadavatelem předpokládané roční spotřebě, snížená o množstevní rabat: 2.972.006,40.

 

3. část veřejné zakázky:       „ICD VR, ICD DR a CRT s bezdrátovou telemetrií pro subtilní pacienty“

- uzavřít kupní smlouvu spojenou se zřízením a provozem konsignačního skladu s uchazečem, který se umístil 1. v pořadí:

 Obchodní firma (název), právní forma:       MARTEK MEDICAL a.s.

 Sídlo:                                                    Třinec-Konská, čp. 198, 739 61

 IČ:                                                        47675934

 - celková nabídková cena všech položek předmětu plnění 3. části VZ v Kč vč. DPH při zadavatelem předpokládané roční spotřebě, snížená o množstevní rabat: 13.268.351,21.

 V přiložených souborech zveřejňujeme smlouvy, které byly uzavřeny na realizaci předmětu plnění v jednotlivých částech této veřejné zakázky s uchazečem MARTEK MEDICAL a.s..

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání