Činidla a spotřební materiál pro provádění stanovení prokalcitoninu (PCT), interleukinu 6 (IL-6) a celkového 25 (OH) vitaminu D, spojené s výpůjčkou potřebného zařízení pro Ústav laboratorní diagnostiky FN Ostrava

Typ: s vyšší hodnotou

Datum vyhlášení: 27.3.2012, Lhůta podání nabídek: 16.5.2012

ev. č. FNO: OŘN-02/12, ev. č. ISVZUS: 7202011010831

Kontaktní e-mail: jana.senftova@fno.cz

Doporučení dodavatelům

Zde je zveřejněno plné znění zadávací dokumentace a doporučujeme dodavatelům, aby si vyžádali přílohy k zadávací dokumentaci, které zadavatel poskytuje v elektronické podobě. Dodavatel odešle na výše uvedený kontaktní e-mail vyplněnou Žádost, která je uvedena v níže připojených souborech. Jedině tak bude mít zájemce o zakázku zajištěno, že mu budou přímo zasílány veškeré dodatečné informace k zadání.

Další informace

Nabídky musí být podány ve výše uvedené lhůtě a to do 8:00 hod.

Přiložené dokumenty

Zpět
×
PředchozíDalší
Načítání