Rychlý kontakt (ústředna) 597 371 111

+420 597  371  111
+420 738  141  111

NOUZOVÝ REŽIM JSME ZVLÁDLI I DÍKY POMOCI STUDENTŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY

studenti Ostravské univerzity výrazně přispěli ve FN Ostrava ke zvládnutí mimořádné situace, která nastala po nástupu pandemie. Pomáhali v  první linii i na odděleních. V průběhu dvou měsíců se zapojilo více než 80 budoucích lékařů i dalších zdravotnických profesí. Intenzivní spolupráce FN Ostrava se studenty Lékařské fakulty Ostravské univerzity (LF OU) začala prakticky okamžitě  po vypuknutí epidemie a část studentů zůstává v nemocnici stále.


IMG_1991

Přesně si vzpomínám, že první schůzka studentů s vedením lékařské fakulty byla z jejich iniciativy, a to v pátek 13. března. Studenti nám představili svůj štáb s tím, že budou práci studentů dobrovolně a bez nároku na odměnu sami organizovat,“ vzpomíná na začátek spolupráce proděkan LF OU doc. MUDr. Václav Procházka, PhD., MSC, MBA, který působí ve FN Ostrava jako vedoucí lékař angiolinky.

Jeho slova potvrzuje i náměstkyně ředitele pro personální řízení FN Ostrava JUDr. Jana Pająk, která od počátku koordinovala práci studentů v nemocnici. „S paní proděkankou Závackou i panem proděkanem Procházkou jsme se dohodli, že studenti nastoupí na triážní místa, ale i na kliniky, které potřebovaly akutní výpomoc. Musím říci, že to pro nás byla obrovská pomoc. Vystřídalo se zde kolem 80 studentů, převážně budoucích lékařů a podle reakcí našich lékařů byli velmi ochotní a hlavně šikovní.“

IMG_2177

Potřeby nemocnice se zájmem studentů koordinoval šestičlenný studentský tým, složený z členů akademického senátu LF OU. „Někteří studenti nás oslovili ještě předtím, než jsme měli konkrétní požadavky nemocnice s tím, že chtějí nastoupit hned a kamkoliv, kde to bude potřeba,“ vyzdvihla iniciativu budoucích lékařů Mgr. Michaela Škerková, doktorandka OU a jedna z členek studentského štábu. Zároveň dodala, že nikdo z nich se neptal na to, jestli za pomoc v nemocnici dostane peníze. Studenti, se kterými se vedení nemocnice během jejich práce několikrát setkalo potvrdili, že svou dobrovolnickou pomoc nabídli hlavně proto, aby pomohli nemocnici zvládnout péči o pacienty a taky získali pro svou budoucí praxi neopakovatelnou zkušenost. „Ta komunikace s pacienty mě hodně posunula a zřejmě i ovlivnila při výběru oboru, kterému se budu chtít po medicíně věnovat,“ svěřila se po své poslední službě na triážním místě u Kliniky hematoonkologie studentka 2. ročníku Eliška Petříková.

pomoc studentu

Zapojili se také studenti Pedagogické fakulty OU. Mnozí z nich i teď pomáhají s hlídáním a doučováním dětí přímo v rodinách zdravotníků. „Na tuto nezvyklou formu pomoci mám velmi pozitivní zpětnou vazbu. Ohlasy zdravotníků jsou velmi dobré,“ zhodnotil dvouměsíční spolupráci školy s fakultní nemocnicí doc. Mgr. Tomáš Jarmara, PhD., děkan Pedagogické fakulty OU.

Vedení FN Ostrava rozhodlo, že zahraničním studentům, kteří pro návrat do školy potřebují negativní koronavirové vyšetření, umožní testování v jednom ze tří odběrových míst. „Jsem rád, že se díky dobré spolupráci nemocnice s laboratořemi SPADIA LAB podařilo zajistit toto vyšetření pro všechny studenty Ostravské univerzity zdarma,“ řekl Prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoonkologie FN Ostrava a prorektor OU.

IMG_1170

Myslím si, že tato krizová situace prokázala, že propojení mezi naší nemocnicí a Ostravskou univerzitou funguje bezchybně a já věřím, že to tak bude i dál,“ shrnul pomoc ze strany budoucích zdravotníků ředitel FN Ostrava MUDr. Jiří Havrlant, MHA.


Petlachová Petra

Ing. Petra Petlachová
vedoucí Oddělení komunikace

tel.: + 420 597 373 351
tel.: + 420 704 850 110


pressfno@fno.cz

Kde nás najdete?

 
ADRESA

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
IČ: 00843989          DIČ: CZ 00843989
GPS: 49° 49' 36" N / 18° 09' 40" E
Tel.: 59 737 11 11, E-mail: fno@fno.cz

Návštěvní hodiny

Denně od 15.00 do 18.00 hod.

Mapa areálu