22.10.2014

Výročí první operace kochleárního implantátu

Od první transplantace kochleárního implantátu ve FNO uplynul rok

 

Ve čtvrtek 23. října 2014 uplyne rok od okamžiku, kdy byla odborníky Otorinolaryngologické kliniky FNO provedena první implantace kochleárního implantátu dětskému pacientovi v Moravskoslezském kraji. Ostravská klinika se stala po pražském Motole, s nímž velmi úzce spolupracuje, druhým pracovištěm v České republice, kde jsou tyto operace prováděny. Během následujících dvanácti měsíců zde bylo provedeno sedm transplantací kochleárního implantátu dětským pacientům a jednomu dospělému pacientovi.

„Implantování kochleárního implantátu dětskému pacientovi bylo logickým vyústěním naší spolupráce s motolskou otorinolaryngologickou klinikou. Naši vyškolení logopedové i technici v té době totiž už šest let při pravidelných kontrolách pečovali o dětské pacienty, kteří byli v Motole operováni. A právě kvalitní rehabilitace je nezbytná k tomu, aby dítě díky kochleárnímu implantátu co nejlépe prospívalo," konstatuje prof. MUDr. Pavel Komínek, PhD., MBA, přednosta Otorinolaryngologické kliniky FNO. „Ukazuje se také, že otevření Centra kochleárních implantací Ostrava bylo správným krokem a představuje výrazné zlepšení péče o neslyšící pacienty z východní části naší republiky." Profesor Komínek zdůrazňuje, že zdokonalování péče o pacienty úzce souvisí s plošným screeningem sluchu novorozenců, který se v Moravskoslezském kraji, jako v jediném regionu v republice, podařilo v roce 2010 zavést právě díky aktivitě Otorinolaryngologické klinice FNO. „Díky plošnému screeningu máme velmi dobrý přehled o těžce sluchově postižených dětech. To nám umožňuje včas jednat a přispět tak k dobrému počátečnímu vývoji dítěte, pro nějž je sluch zásadní. Slyšet podněty zvenčí je nezbytné především pro emocionální vývoj a rozvoj duševních schopností. Proto je důležité, aby k implantování kochleárního implantátu neslyšícím pacientům, u nichž není možné korigovat sluchovou vadu standardním sluchadlem, došlo co nejdříve, optimálně do dvou let věku dítěte," pokračuje profesor Komínek, který klade důraz také na dobrou spolupráci s rodinou malého pacienta, a dodává, že u každého kandidáta na kochleární implantát jsou vždy hodnoceny všechny předpoklady správného využití

V letošním roce uplynulo jednadvacet let od chvíle, kdy jsou v České republice kochleární implantáty využívány u dětí. „Ročně se v České republice narodí přibližně sto neslyšících, s těžkou sluchovou vadou se narodí zhruba jeden z tisíce novorozenců a se středně těžkou sluchovou vadou šest až dvanáct dětí z tisíce novorozenců. Někteří z těchto malých pacientů však v době narození slyší, ale během několika let ztratí sluch kvůli takzvané progresivní nedoslýchavosti. I proto se snažíme o to, aby se doba přidělení sluchadla, která zpravidla předchází kochleárnímu implantátu, co nejvíce zkracovala. Dětí, jimž už v šesti měsících přidělujeme sluchadlo, které je jedním z předpokladů pro následné zavedení kochleárního implantátu, je asi deset ročně," vysvětluje přednosta Otorinolaryngologické kliniky FNO. „Včasné zavedení kochleárního implantátu dětem velmi často umožní zapojení do běžného života i to, že mohou navštěvovat běžnou základní školu, studovat. Vnitřní ucho neroste, takže implantát zůstane, pokud nedojde k jeho mechanickému poškození, zaveden natrvalo. Jen jeho vnější část je přibližně jednou za deset let vyměněna za nový typ," upřesňuje profesor Komínek. A také upozorňuje na fakt, že kochleární implantát byl v Otorinolaryngologické klinice FNO poprvé zaveden rok a půl poté, co zde proběhla premiérová operace pro převodní poruchu sluchu – implantátu BAHA.

Kochleární implantát má dvě části. Ta, jež je implantována, má elektrodu, která se zavádí do vnitřního ucha (hlemýždě). Není po operaci vidět a je schována pod kůží. Zvukové podněty v podobě mechanického vlnění se pak pomocí implantátu přeměňují na elektrický stimul a prostřednictvím elektrody stimulují nervové buňky v hlemýždi, což vede k podnětům v mozku. Druhou částí je řečový procesor, který je umístěn zevně za boltcem a je magnetem spojen s implantovanou částí.


×
PředchozíDalší
Načítání