08.09.2016

Ve Fakultní nemocnici Ostrava byla zahájena dostavba perinatologického centra

V srpnu byla v areálu Fakultní nemocnice Ostrava zahájena dostavba gynekologicko-porodnické kliniky a perinatologického centra. Cílem stavby je zvětšení kapacity perinatologického centra, zejména stanice intermediární péče pro novorozence, a rovněž sjednocení všech oddělení a ambulancí gynekologicko-porodnické kliniky pod jednu střechu.

„Naše perinatologické centrum je suverénně nejvytíženějším centrem v republice," konstatuje doc. MUDr. Ondřej Šimetka, Ph.D., MBA, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky FNO a vedoucí Perinatologického centra FNO, a svoje slova dokládá statistickými údaji z roku 2015, kdy z celkového počtu 2 405 dětí, jež se v ostravské fakultní nemocnici narodily, se jich 130 narodilo s váhou pod 1 500 g (z toho 55 dětí pod 1000 g), dalších 200 dětí se narodilo s váhou v rozmezí 1000 až 1 999 g. „Více než 20 procent všech porodů ve Fakultní nemocnici Ostrava je předčasných, v poradně pro rizikové gravidity sledujeme ročně více než 800 žen a z vícečetných gravidit se narodilo 200 dětí. V rámci programu "transfer in utero" je k nám ročně převezeno až 200 těhotných z okolních porodnic a dalších 260 novorozenců se zhoršeným zdravotním stavem je přivezeno po porodu," pokračuje docent Šimetka.

Podle MUDr. Renáty Poláčkové, primářky oddělení neonatologie FNO, patří zdejší perinatologické centrum v posledních letech mezi centra s nejlepšími výsledky v republice, a to i přes velkou vytíženost a někdy doslova každodenní boj o neonatologická intenzivní lůžka a přístroje. „U nedonošených dětí sledujeme závažná onemocnění, která zásadně ovlivňují jejich další vývoj, například krvácení do mozku, chronické plicní onemocnění, a právě v této oblasti dosahujeme v některých kategoriích vůbec nejlepších výsledků v republice," zdůrazňuje MUDr. Poláčková.

Kromě funkce centra má porodnice ve fakultní nemocnici i roli "běžné" porodnice pro zdravé rodičky s normálním těhotenstvím a v jako jediné porodnici v regionu zde dochází k trvalému nárůstu počtu porodů (v roce 2015 šlo o 15 procent oproti předchozímu roku). „Kapacita porodnice i celého centra je tak zcela naplněna a zejména v posledních měsících jsme byli nuceni některé rodičky odmítat nebo transferovat do jiných regionů. Proto se dostavba centra stala absolutní nutností. Omlouváme se za potíže, které s ní souvisejí. Stavba sice představuje značnou zátěž pro personál, rodičky i novorozence a rovněž pro celkový provoz nemocnice, ale výsledek bude jistě stát za to," uzavírá docent Šimetka.


×
PředchozíDalší
Načítání