15.04.2023

V rámci Světového dne hlasu si zájemci nechali preventivně vyšetřit hlasivky

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava se dnes připojila k oslavám Světového dne hlasu a nabídla veřejnosti bezplatné preventivní vyšetření hlasivek. Možnost nechat se vyšetřit bez nutnosti předchozího objednání využilo osm zájemců. U všech lékaři vyloučili nádorové onemocnění, tři si pozvali na další terapii.

„Moravskoslezský kraj patří k oblastem s vysokým výskytem zhoubných nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku,“ říká přednosta ORL kliniky prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA. „I proto chceme občany regionu upozornit, aby nepodceňovali varovné signály, například déletrvající chrapot. Lidé, kteří chraptí déle než tři týdny, by měli navštívit ORL nebo foniatrickou ambulanci. Může totiž jít o postižení hlasivky například otoky, uzlíky, polypy nebo obrnou hlasivky, případně může chrapot být příznakem nádorového onemocnění hrtanu. Včasný záchyt nádorových onemocnění hlasivek je přitom základním předpokladem jejich úspěšné léčby s minimálním dopadem na organismus.“

Světový den hlasu připadá na 16. dubna. Jako Den hlasu byl ustanoven v Brazílii v roce 1999 v reakci na zvýšený výskyt zhoubných nádorů hrtanu. „Akce se rychle se rozšířila po celém světě, první Světový den hlasu byl slaven v roce 2003. Česká republika se k této iniciativě připojila poprvé v roce 2009 a Fakultní nemocnice Ostrava v roce 2013,“ dodává profesor Komínek s tím, že foniatři fakultní nemocnice chtějí svým připojením se upozornit také na význam hlasu, který je základním prostředkem mezilidské komunikace a zároveň jedinečnou součástí každé lidské osobnosti. Proto je důležité věnovat pozornost prevenci hlasových problémů, chránit a udržovat zdraví hlasivek a vyhledat pomoc, pokud se objeví jakékoli potíže.

 

 Desatero pro zdravý hlas

  1. Nekuřte.
  2. Nepřemáhejte zbytečně hlas. Nemluvte v hlučném prostředí.
  3. Po hlasové zátěži či infekcích dýchacích cest dopřejte svému hlasu klid.
  4. Šepot, zejména usilovný, namáhá hlasivky.
  5. Sucho v krku škodí hlasu. Dbejte na dostatečný přísun tekutin. 
  6. Alkohol v nepřiměřeném množství způsobuje rozšíření cév hlasivek a může vést ke zhoršení kvality hlasu. Tvrdý alkohol vysušuje sliznice.
  7. Vleklý chrapot, kašel a pocit cizího tělesa v krku mohou být způsobeny také průnikem žaludečních šťáv do jícnu a hrtanu.
  8. Vyhněte se velkým výkyvům teploty, klimatizace má být nastavena maximálně o 6 stupňů C méně než je ve venkovním prostředí.
  9. Neléčené alergie na inhalační alergeny mohou způsobit poruchu hlasu.
  10. Chrapot trvající déle než 3 týdny vyžaduje vyšetření hlasivek k vyloučení nádorového onemocnění.

 


×
PředchozíDalší
Načítání