13.12.2019

Úterní útok střelce si vyžádal sedm obětí

Neuvěřitelná tragédie, která se stala 10. prosince 2019 v ranních hodinách v prostorách jedné z ambulancí Polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava, si vyžádala sedmou oběť. Útočník se zbraní v ruce zde zákeřně zastřelil nebo těžce zranil devět osob. Bezprostředně po oznámení incidentu byl Krizovým štábem aktivován Krizový plán. Policie ČR byla do pár minut na místě, areál nemocnice se na několik hodin uzavřel. Útočník byl krátce nato zneškodněn. Šest ze zasažených pacientů zemřelo krátce po útoku, sedmá oběť po dvou dnech. Osmý ze zraněných je dosud v nemocniční péči, devátý byl již propuštěn do domácího ošetřování. Tento krutý čin se navždy nesmazatelně zapsal do osudů mnoha lidí a celé FN Ostrava.

PHOTO-2019-12-11-20-56-17

Je potřeba ocenit, že v nebezpečné situaci zdravotnický personál nemocnice nepropadl panice, naopak obětavě pomáhal pacientům a sobě navzájem. Po několika hodinách po útoku byl areál nemocnice opět zprovozněn, vyjma budovy polikliniky. V té byl standardní provoz obnoven na druhý den, až proběhly nezbytné procesní úkony Policie ČR. Od počátku poskytovaly týmy specialistů psychosociální pomoc a podporu jak příbuzným zastřelených pacientů, tak zdravotníkům a přítomným pacientům. Svoji podporu a poděkování všem zasahujícím složkám, včetně zdravotníků FN Ostrava, vyjádřili kromě vedení FN Ostrava i představitelé státu, Moravskoslezského kraje a Statutárního města Ostravy.

„Rád bych poděkoval zejména těm, kteří bezprostředně po incidentu, ještě než přijela Policie ČR, bez ohledu na ohrožení vlastního života, pomáhali raněným. Smekám před sanitářkami, sestrami, lékaři a lékařkami z Traumatologické ambulance, Ortopedické ambulance, Interní ambulance, Kardiovaskulární JIP, Chirurgické ambulance, Traumatologické JIP a Neurologické ambulance,“ vyzdvihl statečnost zaměstnanců nemocnice ředitel FN Ostrava Jiří Havrlant. „Velký dík patří také všem týmům, které se podílely na následné léčebné a ošetřovatelské péči,“ dodal Havrlant.

Podporu vyjádřil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, který kvůli událostem v nemocnici okamžitě přerušil pracovní cestu a přijel do Ostravy. „Obdivuji rychlou reakci všech zdravotníků, kteří na místě ošetřovali zraněné v době, kdy ještě nebylo jisté, zdali jim stále nehrozí nebezpečí. Děkuji jim za jejich neskutečnou obětavost a profesionální reakci,“ doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Pozůstalí, zdravotníci a další pacienti a návštěvníci nemocnice se následující den po útoku zúčastnili v prostorách nemocnice zádušní mše.

Tragická událost vyvolala mezi veřejností obrovskou vlnu solidarity. Na výzvu Krevního centra FN Ostrava, kde docházely zásoby „univerzální“ krevní skupiny 0- , se během dvou dnů dostavilo k odběru přes 300 dárců, z toho téměř stovka jich přišla darovat krev úplně poprvé.

Občané, státní i soukromé organizace a další subjekty od počátku vyjadřovali a nadále vyjadřují upřímnou soustrast pozůstalým, podepisují Kondolenční knihu, umístěnou ve vestibulu Polikliniky, zapalují svíčky a pokládají květiny před budovu polikliniky na spontánně vzniklá pietní místa. V současné době také posílají finanční příspěvky na sbírkový účet, který zřídila FN Ostrava na podporu pozůstalým a obětem útoku, kde se během prvního dne vybralo přes 800 tisíc korun.

Vedení FN Ostrava a Ministerstva zdravotnictví zanalyzovalo bezprostředně po útoku situaci z hlediska krizové připravenosti. „Ministerstvo zdravotnictví od roku 2018 přispělo nemocnicím na ochranu měkkých cílů 32 milionů korun, z toho konkrétně ostravské fakultní nemocnici 1,2 milionu. V dalších letech plánujeme nemocnice podpořit dalšími minimálně 60 miliony korun. Nyní analyzujeme možnosti, jak by bylo možné tento dotační program rozšířit, abychom rozšířili okruh nemocnic, které by mohly být podpořeny. Nicméně je nutné si uvědomit, že nemocnice jsou z povahy věci zařízení velmi otevřená, aby pacienti měli rychlý přístup k péči. Není proto reálné, aby v nemocnici existovaly například bezpečnostní rámy na všech vstupních místech, kterých mohou být u nemocnice pavilonového typu i desítky. Eliminovat případné hrozby má na místě bezpečnostní služba či kamerový systém, dobře proškolený bezpečnostní i zdravotnický personál a dobře nastavené traumatologické plány. Uvědomujeme si však, jak složité a zároveň nutné je zajistit bezpečnost personálu a pacientů v českých nemocnicích, a proto budeme i v dalších letech přispívat na projekty zvýšení bezpečnosti a ochrany nemocnic,“ uvedl v té souvislosti k diskutované otázce bezpečnosti nemocnic ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.


×
PředchozíDalší
Načítání