30.08.2016

Úspěšná léčba popálených pacientů

Pacienty s rozsáhlými popáleninami pomáhá ve Fakultní nemocnici Ostrava zachraňovat unikátní metoda

 

V srpnu 2015 byl po vznícení metanu na Dole Darkov v Karviné převezen na Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava havíř s popáleninami na 90 procentech těla. Život tomuto muži i jiným třem pacientům s rozsáhlými popáleninami pomohla zachránit metoda meek mikrograftingu, kterou v tomto centru používají od roku 2013.

„Je ideální pro záchranu pacientů s rozsáhlými popáleninami, u nichž je nedostatek odběrových ploch. Má totiž vysokou výtěžnost odběrových oblastí, což významně zvyšuje pravděpodobnost záchrany pacienta, " říká MUDr. Hana Klosová, Ph.D., zástupkyně primáře Popáleninového centra FNO. „Její hlavní výhoda totiž spočívá v tom, že pomocí přístroje Humeca dermatom lze zpracovat i sebemenší kousky kůže. Ty prokrájíme na kožní mikrografty o velikosti 3 x 3 mm, jež jsou přenášeny na popálená místa na speciálních fóliích, které mají schopnost expanze 1:3, 1:4, 1:6 nebo až 1:9. Kožní známky se poté přihojí na transplantovaný povrch, z jejich okrajů se začíná rozrůstat nový epitel a plochy se velice pěkně hojí. Kožní známky jsou zpravidla přihojeny kolem dvanáctého až osmnáctého dne a k celkovému zhojení transplantované části dochází kolem tří až čtyř týdnů od první operace. Výhodou je kromě jiného i to, že dvouvrstevné fólie, na nichž jsou štěpy rozmístěny, umožňují při transplantaci nekomplikovanou manipulaci s expandovanými kožními mikrografty, na rozdíl od klasické metody, kdy jsou štěpy přenášeny pomocí sterilního papíru. Při použití metody meek mikrograftingu jsou tedy štěpy mnohem méně traumatizovány."

Rozdíl je i v tom, že klasická metoda nedokáže zpracovat tak malé kousky kůže. „Podstatný je i pravidelný tvar kožních známek. Izolované čtverečky velikosti 3 x 3 mm jsou pro následné laserové ošetření jizev mnohem vhodnější, než síť ok vytvořená při klasické metodě, která je kvůli nepravidelným okrajům na broušení mnohem náročnější. Při meek mikrograftingu má každá kostička čtyři pravidelné strany, z nichž každou můžeme přesně zbrousit. Další výhodou je, že čtverečky mezi sebou nejsou vzájemně spojeny, jako tomu je při klasické metodě. To se jeví výhodnější při následném hojení, protože je menší riziko vzniku jizevnatých kontraktur a jizvy jsou funkčně kvalitnější. Ani u jednoho z pacientů, u nichž jsme meek techniku použili, nedošlo ke vzniku jizevnaté kontraktury s nutností operačního uvolnění. Navíc je prokázáno, že mikrografty jsou odolnější vůči infekci. Krátce řečeno, meek mikrografting má větší výtěžnost a je pro lékaře i pacienta komfortnější," pokračuje MUDr. Klosová, podle níž přínos spočívá i v tom, že při meek technice lze podle rozsahu dostupných odběrových ploch velmi dobře plánovat jednotlivé operační etapy. To vše v konečném důsledku mírně zkrátí dobu hospitalizace, což se projeví i na utlumení ekonomické náročnosti této metody. Ta je oproti klasickému postupu vyšší. „Ekonomická náročnost spočívá v nákupu expanzní fólie, kdy jeden kus podle velikosti expanze pokryje 0,5 až 1 procento tělního povrchu. Každý neexpandovaný štěp je pokládán na samostatnou speciální fólii s předurčenou expanzí. Při expanzi 1:4 potřebujeme k transplantaci jednoho procenta povrchu tělního, což je – podle hmotnosti pacienta – plocha o velikosti přibližně 180 až 220 cm², dva kusy expanzní fólie. Jedna fólie přitom stojí 1 800 korun. Největší rozsah ploch, který jsme dosud transplantovali pomocí meek mikrograftingu, byl 44,5 procenta povrchu tělního," upřesňuje MUDr. Klosová s tím, že právě vyšší cenová náročnost rozvoj této metody utlumila. Meek mikrografting byl totiž publikován už v roce 1958. Ale protože se krátce poté objevila levnější metoda zvaná mesh grafting, meek mikrografting ustoupil ze scény. Nově byl „objeven" až v 90. letech 20. století odborníky v Holandsku.

Popáleninové centrum Fakultní nemocnice Ostrava je jediným pracovišťem v republice, které s metodou meek mikrograftingu pracují. V průběhu necelých tří let bylo touto technikou provedeno celkem čtrnáct operací u čtyř pacientů. „Vzhledem k tomu, že oproti klasické technice síťování štěpů má meek mikrografting jednoznačné výhody, bylo by přínosné používat jej u co největšího počtu pacientů s rozsáhlým popálením a s nedostatkem odběrových ploch," uzavírá MUDr. Klosová.


×
PředchozíDalší
Načítání