21.08.2015

Úrazy motorkářů a cyklistů

Fakultní nemocnice Ostrava apeluje na motocyklisty a cyklisty: jezděte opatrněji a rozhodně používejte všechny dostupné ochranné prostředky

 

Na urgentním příjmu Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava bylo v období od 1. června do 12. srpna 2015 ošetřeno s těžkými úrazy 22 motocyklistů a 21 cyklistů. Tento neradostný statistický údaj opět otevírá debatu o potřebě dodržování pravidel silničního provozu a bezpečné jízdy a využívání všech dostupných ochranných prostředků ze strany motocyklistů i cyklistů

„Těžké úrazy jsou v České republice hlavní příčinou úmrtí obyvatel do 40 let. V celé populaci jsou pak čtvrtou nejčastější příčinou smrti," konstatuje doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., primář Traumatologického centra FNO, a dodává, že zvlášť u motorkářů přibývá v souvislosti s extrémní rychlostí jízdy devastujících poškození mozku, páteře a končetin, často s rozsáhlými trvalými následky. K mnoha nehodám často dochází kvůli přehlédnutí motocyklisty jedoucího po hlavní silnici. Jeho rychlost je tak vysoká, že řidič automobilu vyjíždějícího z vedlejší ulice motorkáře nestihne zaregistrovat a vjede mu do cesty. „Bohužel jde většinou o mladé lidi, kterým se tak ve zlomku vteřiny zcela změní život. Pokud tedy havárii vůbec přežijí," poznamenává docent Pleva.

 

Druhou skupinou, která je na silnicích extrémně ohrožena, jsou cyklisté. „Paradoxně nejde o sportovce věnující se extrémním disciplínám na kolech, ale o lidi, kteří se jen přemísťují z místa na místo. Speciálně na Ostravsku se u těchto spíše svátečních cyklistů často setkáváme s těžkými poraněními hlavy. A ve většině případů pak zjistíme, že se na cestu vydali bez přilby. A někteří dokonce i pod vlivem alkoholu," upozorňuje na neopatrnost cyklistů prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., přednosta Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FNO s tím, že i někteří motorkáři řídí pod vlivem návykových látek. Dalšími faktory, které vedou k těžkým zraněním, je rychlost a agresivita jízdy. „S tímto nešvarem se nepotkáváme jen u motorkářů, ale také u cyklistů, kteří jezdí nepřiměřenou rychlostí i na cyklostezkách, po nichž se pohybují rodiče s dětmi, které se tu učí jezdit, nebo lidé na kolečkových bruslích. Zdá se, že rychlá jízda vyvolává v lidech euforii a vede ke sníženému vnímání reálného nebezpečí," pokračuje profesor Ševčík a obrací svou pozornost opět k motocyklistům. „V horkých letních dnech někteří motorkáři jezdívají polehku, bez speciálního ochranného oděvu. Vždy si při pohledu na takové řidiče vzpomenu na motocyklistu, který na vyrazil na silnici jen v krátkých kalhotách a trepkách a při pádu z motorky mu stroj amputoval část chodidla. To by se nestalo, kdyby měl solidní pevnou obuv pro motorkáře." Profesor Ševčík však připouští, že ani nejkvalitnější ochranné pomůcky nemohou devastujícím zraněním zabránit. „Někteří motorkáři mají pocit, že když se oblečou do kvalitní výbavy, včetně páteřního pásu, mohou bez obav podstoupit rychlou jízdu. Není to pravda. I přes užití páteřních rámů se páteř při nárazu v prudké rychlosti může zlomit. V některých případech dotyčný, který je oblečen do ochranných oděvů, nemá ani výrazně poškozen kožní kryt, ale my zjistíme, že došlo k těžkým zhmožděním vnitřních orgánů, kostí a páteře. Totéž platí o přilbách. Bez použití přilby by při havárii ve vysoké rychlosti došlo k těžkému úrazu hlavy neslučitelnému se životem. Přilba v tomto případě zachrání život, ale dochází k vážnému zranění mozku s těžkými doživotními následky, které mají výrazný negativní vliv na kvalitu života pacienta i jeho blízkých," uzavírá profesor Ševčík.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Hlavním úkolem Traumatologického centra FNO, které v roce 2011 prošlo rozsáhlou rekonstrukcí, je zajištění ošetřování těžkých úrazů (polytraumat, mnohočetných poranění a těžkých monotraumat) dospělých i dětských pacientů z Moravskoslezského kraje. Úrazové centrum má k ošetřování těžkých úrazů nepřetržitě připraveno úrazové oddělení s akutním příjmem, který zabezpečuje plynulé navázání péče nemocniční na péči přednemocniční poskytovanou RZS a leteckou záchrannou službou, která zajišťuje přepravu těžce zraněných z rozsáhlého spádového území. Na příjmovou část navazuje diagnostický komplement a nepřetržitý provoz pohotovostních operačních sálů, které jsou moderně vybaveny k ošetřování dutinových i končetinových poranění,včetně zajištění aseptického prostředí na úrazovém operačním sále s laminárním prouděním vzduchu.
  • Urgentní příjem nyní svým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky pro příjem kriticky nemocných a zraněných pacientů v přímém ohrožení života. Na manipulační prostor, v němž je pacient převzat od složek přednemocniční péče, navazuje vlastní systém moderních boxů s odpovídajícím vybavením pro diagnostiku a resuscitační péči. Nezbytnou součástí pracoviště je bezprostředně navazující komplexní radiodiagnostický servis s digitálním RTG a moderním CT přístrojem. V případě ohrožení života lze těžce zraněného pacienta operovat na urgentním operačním sále.

×
PředchozíDalší
Načítání