24.04.2014

Unikátní zákrok CyberKnifu

CyberKnife ve FNO má za sebou světově unikátní radiochirurgický výkon na srdci

 

Kybernetický nůž Fakultní nemocnice Ostrava má za sebou další prvenství. Zatím jen ve Spojených státech byl v odborném tisku publikován jediný případ, kdy byl při řešení výpadků srdečního rytmu využit právě CyberKnife. Na ostravském přístroji byl tento výjimečný stereotaktický radiochirurgický výkon proveden 31. ledna 2014. Sedmdesátiletá pacientka, již dříve nepravidelný srdeční rytmus omezoval v normálním způsobu života do té míry, že její srdce muselo být několikrát měsíčně „nastartováno" elektrickými výboji vracejícími je k pravidelnému rytmu, se více než dva měsíce po výkonu cítí velmi dobře.

„Výsledky jsou velmi příznivé," komentuje světově unikátní výkon MUDr. Jakub Cvek, Ph.D., zástupce přednosty Onkologické kliniky FNO pro vědecko-výzkumnou činnost. „Pacientce výrazně poklesl výskyt předčasných komorových stahů, které působily nepravidelnost srdečního rytmu. Tím došlo k obrovskému zvýšení kvality jejího života."

Při samotném výkonu, který trval zhruba jednu hodinu, museli odborníci Onkologické kliniky FNO nejprve sladit pohyb přístroje s pohyblivým ložiskem. „Bylo nutné vyřešit nejen to, že se společně s dýchacími pohyby pohybuje i srdce, ale také jsme museli brát v úvahu i vlastní pohyby srdečního svalu. Při zaměřování ložiska způsobujícího nepravidelnost srdečního rytmu jsme využili elektrody defibrilátoru, který byl pacientce v minulosti kvůli dané diagnóze implantován," doplňuje doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., přednosta Onkologické kliniky FNO a dodává, že ve světě je způsob ozařování extrakraniálních pohyblivých cílů v danou chvíli v rozvojové fázi. Unikátní výkon ostravského kybernetického nože je tak významným krokem nejen v oblasti světové medicíny, ale také výzkumu a vývoje.

Pacientů, kteří mají problémy se zvládnutím maligních arytmií, je jen v Moravskoslezském kraji zhruba sedmdesát ročně. Většinou jsou vhodnými adepty na standardní léčebný výkon v podobě katetrové ablace, která však u části nemocných selhává. Další možností řešení je otevřený chirurgický výkon na zastaveném srdci, ten ovšem není reálný u velmi těžce nemocných pacientů. V případech, kdy provedená katetrová ablace není úspěšná a kdy není možné řešit situaci chirurgicky, může pacientovi s nepravidelným srdečním rytmem pomoci právě CyberKnife. Mohlo by jít o sedm až patnáct pacientů ročně.


×
PředchozíDalší
Načítání