27.04.2015

Trilaterální sympozium

Příčiny, následky a léčba hromadných dopravních neštěstí. To je jedno z témat, jimž se věnuje Trilaterální sympozium

 

Příčiny, následky a léčba dopravních a pracovních úrazů i úrazů vzniklých v souvislosti s násilnou trestnou činností, medicína katastrof a komplikace v úrazové chirurgii, to jsou hlavní témata pátého ročníku mezinárodního Trilaterálního sympozia, které se bude ve dnech 28. až 30. dubna konat v Rožnově pod Radhoštěm.

„V roce 2007 se nám podařilo zrealizovat první společné setkání specialistů zabývajících se problematikou traumatologie, soudního lékařství, forenzních oborů a orgánů činných v trestním řízení. Smyslem tohoto sympozia bylo a je prohloubení kontaktů a znalostí nejenom v medicínských disciplinách, ale i v úzce navazujících disciplinách forenzních," říká doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., primář Traumatologického centra FNO a organizátor akce.

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D., přednosta Ústavu soudního lékařství FNO, který se na organizaci sympozia rovněž podílí, k tomu dodává: „Během osmi let se úroveň spolupráce všech zmíněných složek výrazně zlepšila a posunula stav věcí v našem regionu značně dopředu. Profesionalitu značně posílila velmi dobrá úroveň profesních vztahů a široké povědomí o možnostech jednotlivých navazujících specializací. Ale stále přicházejí nová úskalí či problémy, například hromadná neštěstí v dopravě, a my musíme být připraveni na detailní rozbory řešení těchto situací z mnoha úhlů pohledu. V tom nám pomáhá vysoká odborná úroveň, dobré interdisciplinární vztahy a vzájemné porozumění. Trilaterální sympozium, jehož se pravidelně zúčastňuje široké spektrum předních odborníků z řady medicínských, forenzních a dalších oborů, je jednou z cest, jak toho dosáhnout."

Na přípravě pátého Trilaterálního sympozia se vedle České společnosti úrazové chirurgie ČLS JEP a České společnosti soudního lékařství a forenzní toxikologie ČLS JEP podílejí Lékařská fakulta Ostravské univerzity, Traumatologické centrum FN Ostrava, Ústav soudního lékařství FN Ostrava, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Kriminalistický ústav Praha, PČR, Česká asociace hasičských důstojníků a Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků.


×
PředchozíDalší
Načítání