23.11.2016

Tři roky transplantačního programu hematoonkologie

Úspěšný transplantační program Kliniky hematoonkologie FNO

 

Sto pacientů prošlo v průběhu tří let transplantačním programem Kliniky hematoonkologie FNO, kde je od října roku 2013 aplikována transplantace vlastních krvetvorných buněk. Klíčový parametr kvality – tzv. peritransplantační mortalita – je přitom nulový.

S vynikajícími výsledky léčby bude ve čtvrtek 24. listopadu na semináři konaném v přednáškové místnosti Kliniky onkologické FNO seznámena odborná i laická veřejnost. Mezi pozvanými jsou rovněž pacienti, kteří transplantačním programem prošli, jejich blízcí, zástupci pacientských organizací a další osobnosti.

„Myslím, že naše klinika, která patří k evropským nositelům konceptu moderní hematologie, jenž posouvá hranice tohoto už tak dynamicky se rozvíjejícího oboru o další krok kupředu, má co sdělit. Tento okamžik vnímám jako podtrhnutý účet uzavírající jedno období. Jsme na takzvaném konci startu. Nastává období nové, v němž se chceme z pozice kvalitního pracoviště standardní evropské úrovně posunout – přinejmenším v oblasti monoklonálních gamapatií a především mnohočetného myelomu – mezi špičková evropská pracoviště. A jsem přesvědčen, že toho při jisté příznivé konstalaci můžeme dosáhnout," konstatuje prof. MUDr. Roman Hájek, CSc., přednosta Kliniky hematoonkologie FNO, a pokračuje: „Na to, abychom zmíněného cíle dosáhli, se připravujeme už nyní. Zásadní věcí je rozvinutí časných fází klinických studií, tedy fáze I/II. Znamená to vyčlenění části týmu a systémové provozování takových studií jako na běžícím páse, což není jednoduché a rozhodně to není obvyklé ani v historicky zralejších centrech v České republice. Nicméně je to jedno z kritérií špičkového pracoviště. Nezbytné je také vytvoření výzkumného týmu. Na tom jsme začali pracovat před zhruba dvěma roky. Od 1. ledna 2015 je součástí kliniky tým Blood Cancer Research Group (BCRG). Jde o společný projekt Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zhruba devítičlenná skupina BCRG, která se zabývá výzkumem původu a vývoje monoklonálních gamapatií, by měla být v dohledné době posílena zkušenými výzkumníky z Cambridge a snad i Oxfordu, což by nás ve výzkumu posunulo o velký kus kupředu. Samozřejmě to znamená vytvořit pro takový tým odpovídající podmínky jak ve spolupráci s nemocnicí, tak ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Výzkum je však až druhým v pořadí, naší prioritou jsou pacienti a jejich efektivní léčba."

Posun kliniky mezi evropskou špičku představuje další benefit pro pacienty. „Velkým přínosem pro region byl už samotný vznik transplantačního centra, které do té doby ve třetím největším městě republiky chybělo. Stejně tak důležitý je i fakt, že se nám tu podařilo sestavit vysoce erudovaný tým lékařů i sester na jednotce intenzivní péče," předesílá profesor Hájek. „Jako respektované hematologické centrum na nejvyšší úrovni však budeme mít další možnosti, k nimž patří například dostupnost nejmodernější léčby i možnost podílet se na projektech společně s významnými partnery. Už nyní spolupracujeme na některých klinických studiích s prestižními pracovišti z Holandska, Itálie, Anglie a tuto spolupráci chceme v budoucnu ještě více rozšířit. A také chceme nabídnout možnost kvalitní léčby pacientům ze zahraničí, pro které budeme jako renomované pracoviště mnohem zajímavější. Dobrá značka a dobrý zvuk ve světě jsou důležité!" uzavírá přednosta Kliniky hematoonkologie FNO.

 


Klinika hematoonkologie FNO (dříve Ústav klinické hematologie FNO) má více než 30letou tradici:

V roce 1974 vzniklo samostatné hematologické oddělení, které bylo vyčleněno z biochemické laboratoře v tehdejší krajské nemocnici v Ostravě-Zábřehu.

V roce 1982 bylo hematologické oddělení přestěhováno do porubského areálu fakultní nemocnice. Poprvé byla zahájena léčba nemocných s nádorovými nemocemi krvetvorných orgánů.

Od roku 2012 transformace ústavu klinické hematologie na kliniku hematoonkologie, otevření lůžkové části a otevření bio banky. Bylo stanoveno přechodné období pro získání statutu centra hematologické intenzivní péče k získání akreditace Evropské transplantační komise, pro provádění autologních transplantací kostní dřeně. Probíhá otevření nových léčebných programů.

V roce 2013 bylo vytvořeno centrum pro léčbu amyloidóz.

V roce 2014 klinika získala statut centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro dospělé a statut centra vysoce specializované péče pro dospělé a dětské pacienty s hemofilií a dalšími poruchami hemostázy. V tomto roce se zároveň stala členským centrem Evropské společnosti pro transplantace kostní dřeně = EBMT - European Group for Blood and Marrow Transplantation, CIC 0156.

Od roku 2015 práce na konceptu moderní koncepce evropské hematoonkologie.


×
PředchozíDalší
Načítání