08.02.2021

Traumatologové FN Ostrava ohlásili prvenství při operaci pažní kosti

Operační tým 3. chirurgické kliniky FN Ostrava, pod vedením MUDr. Romana Madeji, Ph.D., použil jako první v republice pro kontrolu správného ukotvení šroubu ve spodní části zlomené pažní kosti elektronický systém. Ten nahradil snímkování pomocí rentgenu, které se u těchto typů operací musí provádět v průběhu výkonu opakovaně.

Po zavedení hřebu do kosti jsme do něj vložili radiofrekvenční sondu, která komunikuje se speciálním nástavcem – cíličem, a díky tomu jsme dokázali i dolní šrouby umístit naprosto přesně. Vše jsme neustále kontrolovali na monitoru přístroje, ke kterému byla sonda připojena. Doba samotné operace se tak nejen výrazně zkrátila, ale hlavně jsme v jejím průběhu nemuseli opakovaně použít rentgenové záření, jak je to u těchto operací obvyklé. Provedli jsme jen jeden snímek, abychom zkontrolovali první z navrtaných kanálů a poté až závěrečný pooperační, který prokázal, že oba spodní šrouby jsou v hřebu ukotveny správně,“ přiblížil průběh operace MUDr. Madeja. Podle něj nová metoda kontroly jištění hřebu v dolní části pažní kosti naprosto splnila očekávání operatérů a elektronický systém, který vyvinula australská firma Austofix, se ukázal jako velmi přínosný.

TT1

Zlomeniny střední části pažní kosti se v dnešní době, až na výjimky, musí operovat. Při tomto výkonu operatéři většinou používají hřeby, které jsou přizpůsobené tvarem a rozměry pro příslušnou oblast kosti. Aby se ale zvýšila jejich stabilita, je ještě nutné je zajistit šrouby. A vrtání kanálu pro jejich správné umístění se provádí většinou pomocí cíliče - tedy nástavce, který je připojený na hřeb. Tento krok je ale nutné dělat pod neustálou rentgenovou kontrolou, což zvyšuje zátěž pro pacienta i personál.

TT2

Zlomeninu pažní kosti si pacienti nejčastěji způsobí pádem z výšky, v zimě pak uklouznutím na náledí. Ale je i několik pacientů ročně, kteří musí na operaci poté, co si kost zlomí při poměřování síly v přetlačování rukou – tedy lidově řečeno při „páce“.


×
PředchozíDalší
Načítání