14.04.2016

Světový den hlasu

V rámci Světového dne hlasu si zájemci mohou nechat ve Fakultní nemocnici Ostrava nechat vyšetřit hlasivky

 

Otorinolaryngologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava se opakovaně připojí k oslavám Světového dne hlasu, který v tomto roce připadá na sobotu 16. dubna. Ve foniatrické ambulanci v druhém patře polikliniky bude v pátek 15. dubna v čase od 8 do 12 hodin probíhat vyšetření hlasivek metodou zvětšovací videolaryngoskopie a videokymografie.

„Moravskoslezský kraj patří k oblastem s vysokým výskytem zhoubných nádorových onemocnění v oblasti hlavy a krku," říká přednosta ORL kliniky prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA. „I proto chceme občany regionu upozornit, aby nepodceňovali varovné signály, například déletrvající chrapot. Lidé, kteří chraptí déle než tři týdny, by měli navštívit ORL nebo foniatrickou ambulanci. Může totiž jít o postižení hlasivky například otoky, uzlíky, polypy nebo obrnou hlasivky, případně může chrapot být příznakem nádorového onemocnění hrtanu. Včasný záchyt nádorových onemocnění hlasivek je přitom základním předpokladem jejich úspěšné léčby s minimálním dopadem na organismus."

Světový den hlasu byl jako Den hlasu ustanoven v Brazílii v roce 1999 jako reakce na zvýšený výskyt zhoubných nádorů hrtanu. „Akce se postupně rozšířila po celém světě, první Světový den hlasu byl slaven v roce 2003. Česká republika se k této iniciativě připojila poprvé v roce 2009 a Fakultní nemocnice Ostrava v roce 2013," dodává profesor Komínek s tím, že foniatři fakultní nemocnice chtěli svým připojením k Světovému dni hlasu upozornit také na význam hlasu, který je základním prostředkem mezilidské komunikace a zároveň jedinečnou součástí každé lidské osobnosti.

Desatero pro zdravý hlas

  1. Nekuřte.
  2. Nepřemáhejte zbytečně hlas. Nemluvte v hlučném prostředí.
  3. Po hlasové zátěži či infekcích dýchacích cest dopřejte svému hlasu klid.
  4. Šepot, zejména usilovný, namáhá hlasivky.
  5. Sucho v krku škodí hlasu. Dbejte na dostatečný přísun tekutin.
  6. Alkohol v nepřiměřeném množství způsobuje rozšíření cév hlasivek a může vést ke zhoršení kvality hlasu. Tvrdý alkohol vysušuje sliznice.
  7. Vleklý chrapot, kašel a pocit cizího tělesa v krku mohou být způsobeny také průnikem žaludečních šťáv do jícnu a hrtanu.
  8. Vyhněte se velkým výkyvům teploty, klimatizace má být nastavena maximálně o 6 0C méně, než je ve venkovním prostředí.
  9. Neléčené alergie na inhalační alergeny mohou způsobit poruchu hlasu.
  10. Chrapot trvající déle než 3 týdny vyžaduje vyšetření hlasivek k vyloučení nádorového onemocnění.

×
PředchozíDalší
Načítání