28.09.2016

Spolupráce s Krevním centrem Červeného kříže v Pekingu

Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava se chystá na podpis memoranda o spolupráci s čínskými partnery

 

Ve čtvrtek 29. září bude ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO) podepsáno memorandum o spolupráci mezi Krevním centrem FNO a Krevním centrem Červeného kříže se sídlem v Pekingu. Jde o historický okamžik ve sféře spolupráce ostravské fakultní nemocnice se zahraničními subjekty. „Podpisu memoranda se zástupci čínské strany si velice vážím. Jde o potvrzení toho, že naše nemocnice je rovnocenným partnerem na poli vědy a výzkumu i na poli kvality jak pro renomované tuzemské subjekty, také i pro zahraniční. Zkušenosti, které z této spolupráce vyplynou, budou zcela jistě cenné pro obě strany a posílí věhlas a dobré jméno Fakultní nemocnice Ostrava i za hranicemi Evropy," říká doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel FN Ostrava.

„Předmětem memoranda je výměna zkušeností v oblasti dárcovství krve a plazmy," přibližuje náplň připravované spolupráce doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., primářka Krevního centra FNO, a dodává, že při příležitosti podpisu memoranda se zástupci krevního centra pekingského Červeného kříže seznámí jak s chodem partnerského pracoviště v Ostravě a s managementem dárcovství krve, tak se způsobem oslovování nových dárců krve, s produkcí a distribucí transfuzních přípravků a také s komunikací krevního centra s ostatními pracovišti fakultní nemocnice.

Krevní centrum FNO se bude prezentovat rovněž jako pracoviště zabývající se výzkumem a vývojem. „Kolegy z Pekingu seznámíme s naší účastí na klinických studiích, které ověřují bezpečnost a účinnost autologních protinádorových přípravků DCVAC určených k léčbě karcinomu prostaty, vaječníků a plic," upřesňuje docentka Čermáková s tím, že Krevní centrum FNO na zmíněných studiích úzce spolupracuje od roku 2011 s biotechnologickou společností SOTIO. „Byli jsme jedním z prvních pracovišť v republice, které se do těchto studií zapojilo. Naším úkolem je provádět leukaferetické odběry, což je speciální způsob odběru části bílých krvinek. Z monocytů pacienta je pak vytvořen přípravek určený k cílené léčbě šité mu přímo na míru." Docentka Čermáková dodává, že výhodou Krevního centra FNO jsou v tomto případě rozsáhlé zkušenosti i kvalitní přístrojové zázemí. To bylo v červnu letošního roku rozšířeno o špičkový separátor Spectra Optia, jenž je kromě jiného využíván i ke zmíněným leukaferézám.


×
PředchozíDalší
Načítání