12.05.2015

Slavíme Den ošetřovatelství

12. květen je oslavován na celém světě jako Mezinárodní den sester. Je to při příležitosti výročí narození Florence Nightingalové (12.5.1820, Florencie-13.8.1910, Londýn). Stala se nejvýznamnější sestrou v historii světového ošetřovatelství. Její jméno je odvozeno od Florencie, kde se narodila. Pocházela ze zámožné rodiny a jedním z rysů u Florence bylo sociální cítění. Už během dospívání navštěvovala nemocnice, domovy nemocných, zajímala se, jak je o pacienty postaráno a pečováno. Prošla dostupnými kurzy, kde se věnovala hojení ran a jiným metodám v péči o nemocné. Nejznámější je její účast a pomoc zraněným vojákům v Krymské válce. Organizovala a vedla skupinu sester, které přijížděly pečovat o raněné vojáky přímo v poli. Pro tuto práci měla velké zkušenosti. Po válce se věnovala reformě ošetřovatelství v civilních nemocnicích. Založila ošetřovatelskou školu. Chtěla dosáhnout, aby ošetřovatelství bylo váženou a uznávanou profesí. Psala knihy, komentáře, články, ve kterých se snažila blíže objasnit základní principy profesionálního ošetřovatelství. Již v té době se stává průkopnicí v komunitní péči. Modernímu ošetřovatelství dala systém, povýšila ho na profesi na stejně hodnotnou jako je práce lékaře. Organizovanou opatrovnickou činnost změnila na profesní činnost ošetřovatelskou. Její názor, že ošetřovatelství, stejně jako lékařství je profesí, kterou je nutné studovat celý život. Už během svého života se stává Florence Nightingalová legendou. Ovlivnila zdravotní péči 19. a 20. stolení na celém světě. Zakladatelka moderního ošetřovatelství. Inspiruje mnoho lidí svým chováním, empatií, vstřícností a schopností naslouchat trpícímu člověku. Byla vždy důkazem lidské čistoty. Každá sestra, když se řekne jméno Florence Nightingalová ví, o koho se jedná.


×
PředchozíDalší
Načítání